Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Learning Teaching

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Autori vydavateľstva Macmillan

Autori učebníc angličtiny vydavateľstva Macmillan.

Vydavateľstvo Macmillan je veľmi hrdé na svoj odborný tím vynikajúcich autorov učebníc angličtiny, obľúbených po celom svete a metodických príručiek pre učiteľov. Na tejto stránke Vám umožníme bližšie zoznámenie sa s nimi.

Steve Taylore Knowles

Steve Taylore-Knowles

Steve Taylore-Knowles pracuje ako učiteľ, skúšajúci, školiteľ a autor už 17 rokov.

Pre vydavateľstvo Macmillan napísal veľmi úspešné učebnice, napr. Laser a Destination.

V súčasnej dobe žije v grófstve Lancashire so svojou ženou a dcérou. Pravidelne prednáša na rôznych konferenciách po celom svete. Vo svojom voľnom čase chodí na rybačku a hrá golf.

Ďalšie informácie o Steve Taylore-Knowlesovi v angličtine »

David Spencer

David Spencer

píše učebnice angličtiny pre vydavateľstvo Macmillan od roku 1994. So svojou rodinou žije v Španielsku, kde učí na strednej škole v Getafe. Externe pracuje aj ako metodik pre Britskú radu v Madride.

Najnovším titulom, ktorý David napísal pre vydavateľstvo Macmillan, je Gateway - učebnica pre stredoškolákov na prípravu na štátnu maturitu z angličtiny.

Spôsob výučby Davida Spencera si môžete pozrieť na Youtube.

Ďalšie informácie o Davidovi Spencerovi v angličtine»

Jim Scrivener

Jim Scrivener

je učiteľ a metodik; pracoval vo viacerých krajinách sveta. V minulosti sa prezentoval aj na Slovensku a často navštevuje aj Českú republiku, kde prednáša na seminároch a ďalších podujatiach pre učiteľov angličtiny. So svojou rodinou žije v Anglicku.

Okrem kníh Learning Teaching a Teaching English Grammar je aj autorom Teacher's Book k učebnici Straightforward, ktorú učitelia mimoriadne oceňujú kvôli množstvu informácií, doplnkových aktivít a nápaditých možností práce s cvičeniami v učebnici.

Jim Scrivener a Adrian Underhill spoločne redigujú blog s názvom Demand High ELT.

S Jimem Scrivenerom sa môžete skontaktovať prostredníctvom Twitteru.

Ďalšie informácie o Jimovi Scrivenerovi v angličtine»

Lindsay Clandfield

Lindsay Clandfield

pochádza z Kanady a spolu s manželkou a deťmi žije v Španielsku. Pracuje ako učiteľ, metodik a autor učebníc. Viackrát navštívil Slovensko aj Českú republiku, kde usporiadal metodické semináre pre učiteľov angličtiny.

Lindsay Clandfield je autorom učebnice Global, ktorá získala dve ceny v súťaži Duke of Edinburgh English Language Book Award 2010a je aj spoluautorom učebnice Straightforward.

Lindsay svojimi materiálmi pravidelne prispieva aj na stránky Onestopenglish.

Videá z metodických seminárov Lindsayho Clandfielda si môžete pozrieť na Youtube.

S Lindsaym Clandfieldom môžete komunikovať na Facebooku.

Ďalšie informácie o Lindsayovi Clandfieldovi v angličtine»

Philip Kerr

Philip Kerr

pracuje ako učiteľ, metodik a autor učebníc angličtiny, ktoré pravidelne prezentuje na konferenciách a vedie aj metodické kurzy pre učiteľov angličtiny v mnohých krajinách vrátane Slovenskej republiky. Žije v Belgicku.

Philip Kerr je autorom mimoriadne úspešnej učebnice všeobecnej angličtiny Straightforward.

Carol Read

Carol Read

pracuje ako školiteľka a autorka učebníc v Madride, kde aj žije. Okrem toho pomáha Britskej rade ako metodička pre detské skúšky YLE ESOL.

Carol Read je autorkou učebníc pre deti, napr. Little Bugs, Big Bugs a Footprints. Jej príručka 500 Activities for the Primary Classroom bola ocenená v súťaži Duke of Edinburgh ESU English Language Book Awards v roku 2007.

Carol Read píše blog o výučbe detí.

Interview s Carol Read môžete pozrieť na Youtube.

Ďalšie informácie o Carol Read v angličtine»

 

Na tejto stránke sa budete môcť postupne zoznámiť aj s ďalšími autormi vydavateľstva Macmillan.