Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Beyond

Rob Metcalf, Rebecca Robb Benne a Robert Campbell

učebnica angličtiny Beyond A1plusučebnica angličtiny Beyond A2učebnica angličtiny Beyond A2plusučebnica angličtiny Beyond B1
učebnica angličtiny Beyond B1plusučebnica angličtiny Beyond B2

Beyond je nová, 6-dielna séria učebníc, vhodná pre tínedžerov učiacich sa anglický jazyk. Podľa SERR pre jazyky pokrýva úrovne od A1+ po B2 a korešponduje s požiadavkami na medzinárodné jazykové skúšky na jednotlivých úrovniach.

Jednotlivé úrovne:

 • Beyond A1+: odporúčaná pre 6. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom
 • Beyond A2: odporúčaná pre 7. - 8. ročník ZŠ a gymnáziá s 8-ročným štúdiom
 • Beyond A2+: odporúčaná pre 9. ročník ZŠ, stredné školy a gymnáziá
 • Beyond B1: odporúčaná pre stredné školy a gymnáziá
 • Beyond B1+: odporúčaná pre stredné školy a gymnáziá
 • Beyond B2: odporúčaná pre stredné školy a gymnáziá

Beyond sa dôsledne zameriava na precvičovanie všetkých jazykových zručností a na postupné, kumulatívne rozvíjanie slovnej zásoby a znalosti gramatiky.

"Life Skills" teda zručnosti potrebné pre efektívne zaradenie sa do každodenného života, sú ďalšou dôležitou súčasťou série Beyond. Viac informácií nájdete v ANJ na stránke Beyond.

Kreatívny a dynamický prístup k témam motivuje študentov k zanietenosti v práci s knihou a učenie sa nadobúda zmysel s cieľom uspieť.

Kľúčové aspekty učebnice Beyond

 • Dôsledne vybrané typy cvičení rozvíjajú nielen komunikáciu, ale aj kritické zmýšľanie, plánovanie a organizovanie, spoločenské zručnosti, schopnosti študentov riešiť problémy, spolupracovať, uvedomovať si kultúrne podobnosti a rozdielnosti.
 • Obrázky a témy v učebnici ožívajú vďaka dvom videám v každej lekcii (Speaking videos a Moving Picture videos), a učenie sa stáva ľahšie prístupné a motivujúce pre túto vekovú kategóriu.
 • Resource Centre, ktorý je zdrojom pravidelného využívania multimediálnych materiálov, ako aj ďalších aktivít v triede aj doma, dodáva učeniu mnohotvárnosť a študentov motivuje k rôznorodým činnostiam. Je rozdelený na dve časti – zvlášť pre učiteľa a zvlášť pre študentov.
 • Presentation Kit je digitálne spracovanie učebnice na prácu v triede cez interaktívnu tabuľu, alebo cez počítač a dataprojektor. Okrem kópií strán v učebnici obsahuje aj všetky audio a video nahrávky priamo spustiteľné z konkrétnej strany učebnice, ako aj ďalšie interaktívne cvičenia a kľúč ku všetkým cvičeniam v učebnici.
 • Online Workbook, ktorý poskytuje veľké množstvo ďalších interaktívnych cvičení prístupných cez počítače, alebo mobilné zariadenia.
 • Na podporu rozšíreného počtu hodín môžu učitelia využívať aj odporúčané aktivity zdarma stiahnuteľné zo stránky OneStopEnglish

Pozrite si ukážku

 

 

 

stáhnout

Stiahnite si ŠVP k učebnici Beyond:

 

Beyond A2

Beyond A2+

 

 

Komponenty učebnice:

 • Beyond Premium Student's Book Pack – prístup na Student Online Resource Centre + Online Workbook
 • Beyond Standard Student's Book Pack – prístup na Student Online Resource Centre
 • Beyond Teacher's Book Pack – prístup na Teachers Resource Centre + Presentation Kit
 • Beyond Teacher's Digital Pack
 • Beyond Workbook – tlačená verzia alebo Online verzia

Teachers video:

Pozrite si video, v ktorom Valerie Mambu, učiteľka angličtiny v Bruseli, popisuje svoje skúsenosti s používaním učebnice Beyond a ako ju ovplyvnila pri výučbe.