Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Email English Telephone English Presentations in English

Email English Email English

Email English

Business Grammar Builder

Email English

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Business English Handbook (Advanced)

Paul Emmerson

The Business English Handbook

The whole of business in one book

Business English Handbook je publikácia, ktorá sa komplexne zaoberá oblasťou obchodnej angličtiny pre úroveň upper-intemediate a advanced. Poskytuje množstvo cvičení s odbornou slovnou zásobou, ktoré možno voľne doplniť konverzačnými a písomnými cvičeniami. Kniha je vhodná pre samoukov aj pre výučbu v triede.

Audio CD

Súčasťou knihy sú nahrávky na CD s autentickými rozhovormi, ktoré môžete počúvať doma, v aute aj v triede. Sú doplnené úlohami v knižke.

Štruktúra tém

Na prezentáciu a pre ľahké pochopenie a zapamätanie si slovnej zásoby uvádza každú tému mind map, nasleduje dvojstrana s cvičeniami a úlohami.

Prelistujte si Business English Handbook

Stránky obracajte kliknutím na ich okraje, zväčšujte ich kliknutím do plochy stránky. Ďalším kliknutím stránku zväčšíte do ľahko čitateľnej veľkosti. Tlačidlom fullscreen fullscreen ju následne zväčšíte cez celú obrazovku. Ukážka obsahuje iba vybrané časti, nie celú publikáciu.

Prepáčte, túto knihu na ukážku nezasielame.