Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Macmillan Business Skills Series

Paul Emmerson

Učebnice pre všetkých, ktorí chcú vedieť ako robiť prezentácie, správne telefonovať
a písať správne formulované emaily.

Email EnglishTelephone EnglishPresentations in EnglishNetworking in Englishučebnice angličtiny Meetings in English

Učebnice rozvíjajú istotu užívateľa jazyka a zároveň slúžia ako neoceniteľné referenčné príručky.

Business Skills Series obsahuje tituly:

Hlavné výhody

 • Systematický a štrukturovaný prístup k výučbe
  Cvičenia zahŕňajú širokú škálu tém a ponúkajú rozmanité spôsoby precvičovania.
 • Formálny a neformálny štýl
  Veľký počet cvičení je zameraný na osvojenie si rozdielov medzi formálnym a neformálnym štýlom.
 • Phrase Bank
  Obsahuje zoznam fráz, ktoré študenti môžu používať ako slovník alebo preberať väzby z neho priamo do prezentácií, telefonovania a vlastnej korešpondencie.
 • Pre samoštúdium aj použitie v triede
  Všetky cvičenia možno využiť vo výučbe alebo pri samostatnom štúdiu bez pomoci učiteľa.
 • Ďalšie cvičenia na www.businessenglishonline.net
  Na tejto internetovej stránke nájdete ďalšie cvičenia na precvičenie látok preberaných v učebnici. Registrácia a využívanie služby sú zdarma.
 • Telephone English CD je súčasťou učebnice.

Ďalšie cvičenia

k učebnici Email English si môžete stiahnuť vo formáte pdf z anglickej stránky nakladateľstva Macmillan Education, venovanej obchodnej angličtine.

Pracovné listy zdarma

si stiahnete z internetovej stránky venovanej výučbe angličtiny www.businessenglishonline.net