Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Business English Handbook

Email English

Email English

Email English

The Business

učebnice angličtiny The Business

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Business Vocabulary Builder

Paul Emmerson

Business Vocabulary Builder

Učebnica anglickej slovnej zásoby pre Business English

Business Vocabulary Builder je praktická príručka pre študentov obchodnej angličtiny na úrovni Intermediate a Upper-intermediate. Ocenia ju učitelia pri výučbe v triedach, ale aj samouci pri osvojovaní a rozširovaní slovnej zásoby.

Príručka obsahuje 70 lekcií rozdelených do dvoch oblastí - Business Topics a Effective Communication.

Business Topics (lekcia 1 - 38)

Každá lekcia začína článkom, ktorý popisuje určitú obchodnú tému (napr. Planning and setting objectives, Company types and corporate governance, Recruitment, Your job). Na protiľahlej strane sú zaradené cvičenia, opakujúce slovnú zásobu z článku. Pri cvičeniach sú odkazy na diskusné témy (Discussion topics), ktoré sú zaradené na konci učebnice.

Effective Communication (lekcia 39 – 70)

Druhá časť učebnice je zameraná na osvojenie si zručností efektívnej komunikácie: telefonovanie, písanie e-mailov, angličtinu určenú na prezentácie, písanie správ a návrhov. V každej príručke nájdete na CD nahrané odposluchy, vychádzajúcej z reálnej komunikácie vo firmách. Prepisy nahrávok sú zaradené na konci príručky.