Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

counter
Využívame služby WWW

počítadla. Dátum poslednej aktualizácie
04.06.2009

 

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Campaign Dictionary of Military Terms

Slovník vojenskej angličtiny - Military English

Campaign Military Dictionary

Tento slovník odbornej vojenskej terminológie obsahuje viac ako 6 000 britských, amerických a medzinárodných vojenských termínov.

Heslá zahŕňajú všetky témy vrátane hodností, výcviku, vojenského personálu, dopravných prostriedkov, taktiky a povelov, zbraní, výstroja, zemepisu, terénu a počasia.

Heslá uvádzajú správnu výslovnosť, slovný druh aj príklad použitia slova v kontexte. Navyše sú zväčša doplnené komentárom, ktorý uvádza doplnkové informácie.

Hlavné vlastnosti:

  • 6 000 britských, amerických a mezinárodných vojenských výrazov
  • fonetická transkripcia a gramatické informácie
  • príklady použitia slov v kontexte

Campaign Dictionary Workbook

Campaign Dictionary Workbook