Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

counter
Využívame služby WWW

počítadla. Dátum poslednej aktualizácie
04.11.2011

 

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

CAMPAIGN 1

Simon Mellor-Clark
Yvonne Baker de Altamirano

učebnice vojenské angličtiny Campaign

English for the military - príprava na skúšku STANAG 6001

Učebnica vojenskej angličtiny CAMPAIGN je určená pre vojakov, zapojených
do všetkých typov operácií – mierových a humanitárnych misií a vojenských cvičení. Učebnica bola vytvorená v spolupráci s Univerzitou obrany v Brne.

Učebnica CAMPAIGN kombinuje dôsledný a presný prístup dobrej učebnice odbornej angličtiny s užívateľskou prívetivosťou dobrej učebnice všeobecnej angličtiny. Učebnica obsahuje realistické aktivity, vzťahujúce sa k príslušníkom armády. V učebnici sa vyskytujú rôzne témy – od vojenskej techniky cez šport
a zdravie až po mierové jednotky. Témy aj texty čerpajú z najrozmanitejších medzinárodných vojenských tém vrátane Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, NATO a OSN. Celá učebnica prepája výučbu základnej odbornej terminológie s rozvojom všeobecných jazykových schopností pomocou ich systematického precvičovania a dôkladne štruktúrovanej výučby gramatiky.

Vojenská angličtina je témou internetovej stránky na adrese www.campaignmilitaryenglish.com, kde učitelia nájdu doplnkové materiály, internetové aktivity a pripravené pracovné listy pre výučbu vojenskej angličtiny. Môžete sa bezplatne zaregistrovať pre zasielanie pracovných listov zdarma.

Úroveň

CAMPAIGN 1 dovedie študentov z úrovne tzv. falošných začiatočníkov (false beginner/elementary) medzi úrovne 1 a 2 systému skúšok NATO STANAG 6001 (zodpovedá úrovni, ktorú Rada Európy označuje ako Waystage level))

Porovnanie úrovne učebnice Campaign so skúškou STANAG, úrovňami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, medzinárodnými skúškami a systémom IELTS nájdete v dokumente pdf (88 kB).

Organizácia učebnice

CAMPAIGN 1 poskytuje študijný materiál v rozsahu 200 hodín, z toho 120 hodín tvorí práca v triede s knihou pre študenta (Student's Book) a 80 hodín opakovanie v pracovnom zošite (Workbook). Každá zo 14 lekcií v Student's Book sa skladá z troch základných častí:

  • Alpha, Bravo a Charlie oboznamuje študentov s témou a základnou slovnou zásobou každej lekcie.
  • Deltaje zameraná na každodennú angličtinu – situácie nesúvisiace s armádou, v ktorých sa vojak ocitne v zahraničnej misii, napr. nakupovanie.
  • Echo a Foxtrot oboznamujú študentov so základnou vojenskou slovnou zásobou.
  • Golf opakuje novú látku z lekcie a precvičuje všetky 4 základné jazykové schopnosti.

Autentické materiály

Celý text učebnice CAMPAIGN bol nezávisle schválený dôstojníkmi americkej, britskej, francúzskej a španielskej armády. Všetci majú rozsiahle skúsenosti
z medzinárodných operácií, čo zaručuje, že učebnice verne zobrazujú súčasný vojenský život a jazyk.

Materiál bol čiastočne pilotovaný aj Univerzitou obrany v Brne.

Ukážkové stránky

Ďalšie informácie si môžete stiahnuť vo formáte pdf (140 kB)

Recenzia

Recenzia učebnice Campaign 1 vyšla v spravodajcovi PEP Newsletter vydávanom Britskou radou. Stiahnuť si ho môžete vo formáte pdf (200 kB)

Súčasti učebnice

Student's Book
popis

Workbook
obsahuje aj audio-CD s nahrávkami na precvičovanie načúvania a tiež zoznamy slovnej zásoby radené podľa lekcií a dva testy

Teacher's Book
okrem úplného kľúče k cvičeniam, metodických poznámok a prepisov nahrávok obsahuje Teachers's Book aj doplnkové informácie o rôznych stránkach vojenského života a všeobecné poznámky k výučbe angličtiny vo vojenskom prostredí

Class Audio CD
obsahuje nahrávky k načúvacím aktivitám zo Student's Book

Campaign Dictionary of Military Terms
slovník odbornej vojenskej terminológie s výslovnosťou a príkladmi použitia viac