Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Výučbové materiály k aktuálnému dátumu

vyhľadáte v archíve na

www.insideout.net

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Direct to TOEFL iBT™

Lin Lougheed

 

učebnica angličtiny Direct to TOEFL iBT

Učebnice a testy na prípravu na skúšku TOEFL iBT™

Učebnica angličtiny Direct to TOEFL iBT™ je určená pre študentov na úrovni B1 a B2, ktorí sa chystajú na skúšku TOEFL iBT™. Učebnica je vhodná pre samoukov. Má len dve časti: knihu pre študenta (Student's Book) a webovú stránku s testmi na precvičenie jazykových schopností a tiež na nácvik testových schopností, špecifických pre iBT™ test.

Učebnica Direct to TOEFL iBT kombinuje výhody bežnej učebnice a on-line materiálov. Je ideálnym riešením, ak hľadáte učebnicu, ktorá Vašich študentov pripraví na skúšku TOEFL iBT™.

Hlavné výhody učebnice

 • krátka a ucelená príprava na skúšku TOEFL iBT (asi na 100 hodín výučby)
 • zaradené tipy na úspešné zloženie skúšky
  učebnice angličtiny Direct to TOEFL iBT tipy
 • tabuľky Useful words and phrases na osvojenie vhodných fráz a slovnej zásoby pre daný typ cvičení
  učebnice angličtiny Direct to TOEFL iBT užitečné fráze
 • sprievodná web stránka s prístupom zdarma
 • štruktúrované postupné precvičovanie jednotlivých schopností Vám pomôže uspieť na skúške TOEFL iBT.
 • zásluhou cvičení zameraných na rozvoj študijných zručností získate istotu pri vypracovaní jednotlivých typov cvičení pri skúške.

Súčasti učebnice

Učebnica má len dve časti:

 • vlastnú učebnicu - Student's Book
 • webovú stránku na nácvik vypracovania testu na internete - www.directtotoeflibt.com
  prístup na web stránku je zahrnutý v cene učebnice

Student's Book

Učebnica začína všeobecným zoznámením sa so skúškou TOEFL iBT a popisom jednotlivých schopností, ktoré bude študent potrebovať na úspešné zloženie skúšky. Pre pochopenie týchto schopností sú začlenené aj cvičenia, doplnené komentármi.

Učebnica pokračuje štyrmi časťami (Reading, Listening, Speaking, Writing). Jednotlivé časti začínajú vždy popisom danej časti a následne precvičovaním jednotlivých schopností a typov úloh. Vďaka tomu si študent zvykne na inštrukcie a v samotnom testu nebude prekvapený zadaním úlohy. Každá časť je zakončená skušobným testom (napr. Reading Practice Test), a tak si nadobudnuté vedomosti vyskúšate hneď v zodpovedajúcej časti testu.

Na konci učebnice je zaradený jeden kompletný test v tlačenej forme.

Webová stránka www.directtotoeflibt.com

Direct to TOEFL iBT procvičování na internetuNa webovej stránke www.directtotoeflibt.com nájdete testy, ktoré môžete vypracovať v skúšobných (bez časového limitu) či testových (s časovým limitom) podmienkach.

Z rovnakej stránky si môžete stiahnuť nahrávky k učenici vo formáte mp3, kľúč k cvičeniam a prepisy nahrávok z učebnice.

K prístupu na web stránku použite unikátny kód, uvedený na vnútornej strane zadného obalu učebnice. Tam nájdete aj podrobný návod, ako postupovať. Kód z učebnice môžete použiť iba pre jednu e-mailovú adresu. Prístup môžete využívať 18 mesiacov od registrácie kódom.

S online prístupom sa môžete oboznámiť pri komentovanej prehliadke.

Prezrite si učebnicu

Stránky z učebnice si môžete stiahnuť a prehliadnuť.