Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Campaign

Aviation English

Aviation English

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

English for Law Enforcement

Charles Boyle a Ileana Chersan

Angličtina pre policajtov, colnú správu a bezpečnostné služby.

učebnice angličtiny English for Law Enforcement

English for Law Enforcement je učebnica angličtiny pre úradníkov colnej správy, pracovníkov bezpečnostných agentúr, policajtov a študentov pripravujúcich sa na tieto povolania.

Je určená pre študentov angličtiny so znalosťou anglického jazyka na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (tj. úroveň elementary až pre-intermediate).

Učebnica tematicky spracováva typické situácie, v ktorých sa môžu policajti a pracovníci na vyššie uvedených pozíciách vyskytnúť (Civil disorder, Drugs and alcohol, Crime scene investigation), takže študenti si osvoja angličtinu, ktorú môžu využiť pri svojej práci. Obsah lekcií bol schválený odborníkmi na problematiku polície, colnej správy a bezpečnostných služieb z Grécka, Nemecka, Španielska a Veľkej Británie. Gramatické javy sú preberané systematicky a vedú k postupnému zvyšovaniu úrovne jazyka študentov.

Student’s Book

Každá lekcia obsahuje 4 moduly:

  • alpha – uvedenie do témy a základná slovná zásoba pre lekciu
  • bravo – dôraz na gramatické javy
  • charlie – použitie jazykových schopností v praxi (functional language)
  • delta – prípadová štúdia (využitie osvojenej gramatiky, slovnej zásoby a informácií z ostatných modulov lekcie)

CD-ROM

CD-ROM je súčasťou každej Student’s Book a je vhodný pre samoštúdium aj pre použitie v triede. CD-ROM obsahuje:

  • dve cvičenia na gramatiku, nahrávky, výslovnosť, čítanie a slovnú zásobu ku každej lekcii
  • markbook – hodnotenie jednotlivých cvičení (vždy sa zobrazujú výsledky prvého a posledného pokusu), tento záznam je možné vytlačiť

Teacher’s Book

Teacher’s Book obsahuje okrem kľúča aj detailné informácie o problematike policajnej angličtiny, určenej najmä pre učiteľov, ktorí prichádzajú do styku s angličtinou pre policajtov, úradníkov colnej správy a bezpečnostnej služby prvýkrát.

Policejná angličtna pre samoukov

Študenti (policajti, úradníci colnej správy a pracovníci bezpečnostných služieb), ktorí chcú učebnicu používať bez pomoci učiteľa si môžu stiahnuť kľúč k cvičeniam z učebnice a tiež audio nahrávky na precvičenie porozumenia v angličtine a pre nácvik správnej výslovnosti.

Nahrávky k učebnici English for Law Enforcement »