Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Story Magic

učebnica pre deti Story Magic

Way Ahead

učebnica pre deti Story Magic

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Macmillan English Explorers

Little Explorers ALittle Explorers BYoung ExplorersYoung Explorers 2Explorers 3Explorers 6 Explorers 7 Explorers 8

Explorers - anglické knihy pre deti

Macmillan English Explorers je séria anglických čítaniek pre deti v 6 úrovniach pokročilosti:

  • Little Explorers A (3. - 4. trieda ZŠ)
  • Little Explorers B (3. - 4. trieda ZŠ)
  • Young Explorers 1 (4. - 5. trieda ZŠ)
  • Young Explorers 2 (4. - 5. trieda ZŠ)
  • Explorers 3, 4, 5 a 6 (2. stupeň ZŠ).

Jednotlivé anglické príbehy sú odstupňované podľa voľby gramatiky a tiež podľa rozsahu slovnej zásoby a dĺžky knihy. Tematicky sú prispôsobené veku detí.

Macmillan English Explorers vhodne dopĺňujú ktorúkoľvek učebnicu angličtiny pre deti. Môžu byť tiež použité samostatne pre výučbu detí v kurzoch alebo krúžkoch angličtiny.

stiahnuť

Stiahnite si

informačná brožúra Macmillan English Explorers

 

celá kniha

Macmillan English Explorers, Little Explorers B, The School Play

 

ukážkové stránky

Macmillan English Explorers, Little Explorers A, Daisy the Dinosaur

Macmillan English Explorers, Little Explorers B, The Stone Soup

Macmillan English Explorers, Young Explorers 1, Lazy Lenny

Macmillan English Explorers, Young Explorers 2, Jump, Stick, Jump

Macmillan English Explorers, Explorers 3, Snow White

Macmillan English Explorers, Explorers 4, Pinocchio

Macmillan English Explorers, Explorers 5, Aladdin

Macmillan English Explorers, Explorers 6, Nicholas Nickleby

Ceny

Ceny všetkých súčastí tejto série anglických kníh pre deti sa vám zobrazia po kliknutí na tento odkaz.

Teacher's Book

Pre každú úroveň pokročilosti existuje Teacher's Book, ktorá obsahuje aktivity súvisiace s dvojstranou v čítanke, takže s jednou čítankou môžete pracovať aj viac vyučovacích hodín a to aj s najnižšími skupinami pokročilosti, ktoré obsahujú iba veľmi málo textu.

Teacher's Book obsahuje návody, ako možno deti efektívne učiť čítať, návrh vhodného členenia vyučovacej hodiny, aktivity pred čítaním, pri čítaní a po skončení čítania pre každú dvojstranu z čítanky. Obsahuje aj prehľad slovnej zásoby a použitých gramatických javov.

Teacher's Book pre prvé 4 skupiny úrovní pokročilosti obsahuje aj CD-ROM, z ktorého si učiteľ môže vytlačiť flashcards - obrázkové karty k výučbe slovnej zásoby obsiahnutej v čítanke.

Audio CD

K dispozícii je aj audio CD s nahrávkami všetkých titulov v danej skupine úrovne pokročilosti.

Nahrávky príbehov na stiahnutie zdarma

Všetky nahrávky si môžete zdarma stiahnuť vo formáte mp3 z našich webových stránok. Na prehrávanie použite počítač, mp3 prehrávač, alebo súbory vypálte na CD a použite CD prehrávač, ktorý prehráva súbory mp3.

Big Book

Vybrané tituly z prvých troch úrovní pokročilosti si môžete kúpiť aj vo forme Big Book, t.j. čítanke vo formáte 40 x 55 cm, ktorá pomáha pri práci v triede. Žiaci nemusia sledovať text len vo svojej knižke, ale môžu sledovať priamo učiteľa, ako s príbehom pracuje pomocou Big Book. Tituly dostupné vo forme Big Book, nájdete v cenníku.

Ukážky z Macmillan Explorers Big Book zväčšíte kliknutím na jednotlivé obrázky.

Little Explorers B Big Book Little Explorers B Big BookLittle Explorers B Big BookYoung Explorers 1 Big BookLittle Explores B Big BookLittle Explorers B Big Book

Comprehension and Vocabulary Workbook

Každú úroveň pokročilosti alebo knihu dopĺňa Comprehension and Vocabulary Workbook - kniha, ktorá rozvíja u detí porozumenie anglickému textu a precvičuje slovnú zásobu, phonics a ponúka aj príležitosť na precvičovanie písania vo forme vhodnej pre konkrétny vek detí.

Phonics Workbook

Knihy Phonics Workbook dopĺňajú nižšie úrovne tejto série anglických čítaniek. Výučba phonics umožňuje deťom pochopiť vzťah medzi písanou a vyslovovanou podobou hlások a slov v angličtine. Deti potom dokážu správne čítať aj nové neznáme slová a dokážu rozpoznať aj ich písanú podobu alebo napísať slová, ktoré už poznajú, aj keď písanú podobu ešte nevidely.

Viac informácií o výučbe Phonics získate na:

Prehľad súčastí

Praktický a ľahko čitateľný prehľad súčastí zobrazíte kliknutím na nasledujúci obrázok. Prehľad môžete pre jednoduchšie čitanie zväčšovať a posúvať ovládacími prvkami hore.

Explorers Resource Site

Časť nášho portálu pre výučbu detí venujeme práve Macmillan English Explorers. Na http://www.macmillanyounglearners.com/readers/macmillan-english-explorers, získate informácie aj o ďalších materiáloch vhodných pre deti, ktoré sa učia angličtinu.

výukové materiály pro děti angličtina