Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

IELTS Introduction &
IELTS Introduction Study Skills

IELTS Foundation &
IELTS Foundation Study Skills

IELTS Graduation &
IELTS Graduation Study Skills

Rachel Roberts, Joanne Gakonga a Andrew Preshous

Učebnice s testami na prípravu na skúšku IELTS.

IELTS Graduation

Učebnica IELTS Introduction a IELTS Introduction Study Skills

Obidve tieto učebnice majú podobné vlastnosti a štruktúru ako učebnica IELTS Foundation s tým rozdielom, že sú určené pre študentov, ktorí usilujú o výsledok (band) 3 - 4.

Učebnica IELTS Foundation

je určená študentom, ktorých znalosti dosahujú alebo skúškou IELTS už dosiahli výsledok (band) 4 - 5,5 – učebnica im pomôže zlepšiť si výsledok. Učebnica IELTS Foundation je určená pre prácu s učiteľom, nie však na samoštúdium!

Učebnice IELTS Foundation študentov pripravuje pre akademický modul (academic module) skúšky.

Skladá sa z 12 tematicky zameraných lekcií, cvičenia sú doplnené návodmi (Strategy boxes) a tipmi (Tip boxes), ktoré uľahčujú študentom úspešne zvládnutie jednotlivých častí skúšky.

Informácie o skúške (Exam information boxes) podrobne vysvetľujú, čo možno očakávať v jednotlivých častiach skúšky.

Učebnica venuje pozornosť všetkým štyrom častiam skúšky a ponúka aj cvičenie na zvládnutie správnej výslovnosti a rozšírenie slovnej zásoby.
Pri kapitolách učebnice, zameraných na písanie (Writing module) sú aj modelové odpovede s komentárom.

Pre ďalšie precvičenie a prehĺbenie znalostí pri samoštúdiu je určená publikácia IELTS Foundation Study Skills.

IELTS Foundation Study Skills
Academic Module a General Module

IELTS Foundation Study Skills Academic ModuleIELTS Foundation Study Skills Academic Module

Tieto publikácie sú vhodné pro samoukov, ktorí sa pripravujú na akademický modul skúšky IELTS. Môžu ich využiť aj jazykové školy v krátkodobých intenzívnych kurzoch.

IELTS Foundation Study Skills umožní študentom, ktorých znalosti dosahujú alebo skúškou IELTS už dosiahli výsledok (band) 4 - 5,5, aby si dosiahnutý výsledok zlepšili.

Cieľom učebnice je:

  • oboznámiť študentov s rôznymi typmi testových úloh, s ktorými sa stretnú pri skúške IELTS a precvičiť si ich,
  • získať schopnosti, ktoré potrebujete na úspešné zloženie skúšky

Kniha je rozdelená na 4 časti, každá z nich sa venuje jednej časti skúšky - Listening, Reading, Writing a Speaking. V úvode každej časti sú zaradené trochu kratšie a ľahšie texty a cvičenia, než je samotná skúška. K časti Writing a Speaking sú zaradené vzorové odpovede, podľa ktorých môžete posúdiť vlastné znalosti.

Do učebnice je zaradený aj jeden úplný cvičný test IELTS v rovnakom formáte a náročnosti ako vlastná skúška.

Správne odpovede si študent môže overiť v kľúči na konci knihy.

Do učebnice je vložené audio-CD so všetkými nahrávkami k počúvacím cvičeniam v učebnici. Prepisy nahrávok sú uvedené na konci knihy.

IELTS Graduation a IELTS Graduation Study Skills

Obe učebnice majú podobné vlastnosti a štruktúru ako učebnice IELTS Foundation s tým rozdielom, že sú určené pre študentov, ktorí sa usilujú
o výsledok (band) vyšší ako 5.5.

Informácie o skúške IELTS

Skúška IELTS má dve podoby - Academic Module a General Module. Obidva moduly sa líšia len v časti Writing a Reading. Ostatné časti majú oba moduly spoločné.

Academic Module je určený pre tých, ktorí chcú študovať na vysokých školách v anglicky hovoriacich krajinách.

General Module je určený pre tých, ktorí sa budú v anglicky hovoriacich krajinách vzdelávať inak než na vysokej škole (profesné kurzy, firemné školenia a pod.) Slúži tiež pre imigračné účely do Austrálie, Nového Zélandu a Kanady.

Výsledok, ktorý musíte dosiahnuť si určuje škola, inštitúcia alebo organizácia, ktorá od vás skúšku vyžaduje. Univerzity obvykle vyžadujú min band 6 podľa odboru štúdia.

Viac informácií na www.ielts.org a tiež na stránkach Britskej rady.