Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Ready for First (FCE)

Ready for First

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Improve Your Skills For First
Improve Your Skills For Advanced - tu »
Improve Your Skills For IELTS - tu »

Malcolm Mann a Steve Taylore-Knowles

Sada 4 kníh na prípravu na skúšku Cambridge English: First (FCE)

ReadingWriting Listening and Speaking Use of English

Sada učebníc Improve Your Skills for First poskytuje dôkladné a komplexné precvičenie jazykových zručností, ktoré sú potrebné na zloženie skúšky Cambridge English: First (FCE).

Sada učebníc Improve Your Skills obsahuje:

 • Reading for First
 • Writing for First
 • Listening and Speaking for First
 • Use of English for First

Vlastnosti, ktoré majú všetky 4 knihy spoločné

 • každá kniha obsahuje 12 tematicky zameraných lekcií (8 strán v každej lekcii)
 • každá lekcia má 3 časti: Skills, Vocabulary, Exam Practice
 • každá lekcia v sekcii Speaking knihy Listening & Speaking obsahuje aj časť Pronunciation
 • v knihách nájdete tipy (Skills tips), rady a know-how pre úspešné zvládnutie skúšky
 • cvičenia a úlohy rozvíjajú najdôležitejšie schopnosti
 • k dispozícii je tiež vydanie s kľúčom a precvičovaním online
 • knihy sú v modernom a atraktívnom farebnom spracovaní

Témy

Medzi témami nájdete napríklad:

Entertainment
Career & Jobs
Education
Sport
Friends
Travel
Food and Drink
Media
The Weather
The Environment
Technology
Health and Fitness
Transport
Hobbies & Interests
Crime
Shopping
Reading

Reading

 • cvičenia a príklady vedúce k rozvíjaniu zručností, ktoré sú potrebné k úspešnému zloženiu skúšky
 • texty s otázkami zo skutočných skúšok z predošlých ročníkov

 

Writing

Writing

 • aktivity na rozvoj písomného prejavu, ktoré vedú študentov k napísaniu konkrétneho textu
 • cvičenia využívajú vzorové práce, ktoré by sa mohli objaviť na skúške
Listening and Speaking

Listening and Speaking

 • záznamy priebehu ústnej skúšky
 • 2x CD s nahrávkami k posluchovým cvičeniam
Use of English

Use of English

V každej lekcii nájdete
 • slovnú zásobu ku konkrétnej téme
 • gramatiku a slovnú zásobu potrebnú ku skúške
 • autentické cvičenia zo skúšky