Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

In Company + CD-ROM

Mark Powell a Simon Clarke

Učebnica angličtiny pre výučbu vo firmách

novinkaKaždá učebnica teraz obsahuje učebný CD-ROM s doplnkovými cvičeniami, ktoré môžu študenti vypracovať samostatne, bez pomoci učiteľa.

učebnice In Company ElementaryIntermediate

 Elementary - Pre-Intermediate - Intermediate - Upper-Intermediate

Stručný profil

veková skupina angličtina pre dospelých
doporučené pre súkromných učiteľov, jazykové školy, obchodné akadémie, jazykové katedry VŠ
počet dielov 4 (elementary – upper-intermeidate)
vstupná úroveň prvého dielu začiatočník
vlastnosť, ktorá zaujme učiteľ aj študent majú v rukách len jeden zväzok, ktorý obsahuje všetky komponenty
možno nahradiť učebnicou Going Places (výhradne pre začiatočníkov, falošných začiatočníkov a mierne pokročilých)

Stiahnite si!

Na stiahnutie sme pre vás pripravili :

  • Ukážkové stránky a obsah všetkých dielov si môžete stiahnuť z našich anglických stránek.
  • Úvod metodickej príručky (In Company Pre-Intermediate Teacher's Book) – obsah knihy a prvú lekciu v čiernobielom prevedení s pokynmi pre učiteľov si stiahnete vo formáte pdf (1MB).
  • Zoznamy slovíčok si stiahnete na www.businessenglishonline.net.

Učebnica In Company je navrhnutá špeciálne pre učiteľov firemných kurzov. Jednotlivé lekcie sú navzájom nezávislé, aby vyhovovali nepravidelnej dochádzke študentov, typickej pre firemné kurzy. Učiteľ potrebuje len 2 súčasti: Teacher's Book a audio-CD alebo kazetu – nie je teda problém prenášať ich z jedného miesta výučby na iné.

Prístup k jednotlivým dielom sa prispôsobuje úrovni študentov. Pre začiatočníkov je najpodstatnejšie zvládnutie základných gramatických štruktúr, tvorenie viet a otázok, kým rozsah slovnej zásoby nie je natoľko dôležitá. Naopak vo vyšších úrovniach je rozširovanie slovnej zásoby venovaná veľká pozornosť na úkor gramatiky, lebo študenti už väčšinu podstatných gramatických javov zvládli. Týmto princípom sa riadi aj učebnica In Company.

Firemné kurzy túto učebnicu môžu používať, aj keď im pracovné vyťaženie neumožňuje účasť na všetkých vyučovacích hodinách. Učebnica je pre tieto prípady prispôsobená tak, že jednotlivé lekcie nie sú na sebe závislé, takže nevadí, ak študent neabsolvoval predošlú lekciu.

In Company Teacher's Book je veľmi praktická. Metodická príručka (Teacher's Book) obsahuje aj stránky zo Student's Book, riešenia úloh sú pretlačené cez príslušné cvičenia. Na konci učiteľ nájde stránky
z Workbooku a kopírovateľné materiály. Ak teda učiteľ musí nečakane zmeniť náplň hodiny, napr. kvôli neohlásenej neúčasti niektorých študentov, nájde v TB kopírovateľné materiály, ktorými môže túto situáciu ľahko vyriešiť (aj študent má k dispozícii len jeden zväzok, WB je súčasťou SB).

Úlohy a cvičenia sú vyberané tak, aby simulovali realitu a študenti
pri ich riešení mohli využiť aj vlastné pracovné skúsenosti.

Každý diel učebnice obsahuje 20 lekcií a každá z nich je rozdelená do štyroch kategórií. Napríklad v In Company Intermediate:
  • Talking points - študenti sa učia diskutovať o kontroverzných obchodných témach
  • Networking - komunikačných schopností v spoločenských situáciách
  • Desk work - študenti sa zdokonaľujú v telefonických rozhovoroch a pri písaní e-mailov
  • Meetings - študenti si osvojujú základný jazyk, potrebný pre rozhodovanie, riešenie problémov, pre rokovania či prezentácie
    na schôdzach

Učiteľ sa môže rozhodnúť, či preberie knihu lineárne, alebo vyberie najprv lekcie z určitej kategórie (napr. Desk work pre skupinu administratívnych pracovníkov), a až potom preberie zvyšok učebnice.

Gramatika a slovná zásoba sa precvičuje v kapitole Grammar and Lexis Link zaradenej na konci Student's Book. Ak sa v učebnici vyskytne cvičenie, využívajúce určitý gramatický jav, študenti sú odkázaní grafickým upozornením práve na Grammar and Lexis Link. Je teda len na rozhodnutí učiteľa, do akej miery sa gramatike chce venovať.

www.businessenglishonline.net

je internetová adresa, ktorá slúži ako podpora učebnice In Company. Pripravili sme pre vás pracovné listy a aktivity, ktoré môžete pri výučbe využívať celkom zadarmo. viac»

Business English Handbook

Email English

Email English

Email English

Telephone English

Email English

Business Grammar Builder

Email English