Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

CD-ROM

interaktívne demo

Destination
B1, B2, C1&C2

Macmillan English Grammar in Context

Macmillan English Grammar in Context

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Language Practice Series

Michael Vince

Učebnica anglickej gramatiky a slovnej zásoby

Language Practice for First Language Practice for Advanced
Elementary language practice Intermediate language practice IELTS Language Practice

 

Sada učebníc Language Practice Series obsahuje celkovo päť dielov, z ktorých dva sú k dispozícii v novom vydaní ku skúškam Cambridge English: First (FCE) a Cambridge English: Advanced (CAE), v ktorých dochádza od roku 2015 k zmenám:

 • Elementary Language Practice (A2) - bez zmeny
 • Intermediate Language Practice (B1) - bez zmeny
 • Language Practice for First (B2) - NOVÁ
 • Language Practice for Advanced (C1) - NOVÁ
 • IELTS Language Practice - bez zmeny

Učebnicu je možné využiť ako:

 • referenčnú príručku
 • pracovný zošit anglickej gramatiky
 • pracovný zošit anglickej slovnej zásoby

Súčasťou učebníc Language Practice for First a Language Practice for Advanced je prístup k ďalšiemu precvičovaniu na internete, kde sa nachádza:

 • 7 lekcií na precvičovanie gramatiky, z ktorých každá má 4 cvičenia
 • 3 lekcie na precvičovanie gramatiky, z ktorých každá má 7 cvičení
MPO

Súčasťou učebníc Elementary Language Practice a Intermediate Language Practice je CD-ROM s ďalšími cvičeniami.

Lekcie na precvičovanie gramatiky

Každý diel Language Practice Series obsahuje lekcie anglickej gramatiky, ktoré pokrývajú gramatické javy potrebné na zvládnutie danej úrovne. Po každých štyroch lekciách nasleduje opakovanie (Consolidation).
Lekcie gramatiky začínajú výkladom anglickej gramatiky s príkladmi použitia. Pre vyššiu zrozumiteľnosť sú začlenené obrázky a tabuľky, preto sa študenti v anglickom vysvetlení ľahko zorientujú. Po vysvetlení nasleduje precvičovanie prebratej gramatiky v takých typoch cvičení, ktoré sú používané pri maturitách a medzinárodných skúškach ako PET, Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE) a IELTS (doplňovanie, výber z odpovedí, priraďovanie, prepis viet). Na konci každej lekcie sú zhrnuté najdôležitejšie informácie o preberanej gramatike spolu s odkazmi na ďalšie lekcie v učebnici, kde sa daný jav vyskytuje.

Lekcie na precvičenie slovnej zásoby

Lekcie na precvičenie slovnej zásoby sú v druhej časti učebnice. Sú rozdelené podľa tém (napr. Travel & holidays, Food, Restaurants & Cooking). Tým umožňujú systematickú prípravu ku skúškam, vrátane rozvoja slovnej zásoby na maturitnú skúšku. Typy cvičení zahŕňajú – výber z viacerých možností, priraďovanie, tvorenie slov (word formation), doplňovanie atď.

Ďalší obsah učebnice

Na konci učebnice sú zaradené:

 • pravidlá tvorby slovesných tvarov (Formation rules)
 • prehľad slovnej zásoby s výslovnosťou (Vocabulary wordlist)
 • index výskytu gramatických javov (Grammar index)
 • kľúč k cvičeniam (Answer key) - iba pri učebnici s kľúčom

Nové vydanie

V porovnaní s predchádzajúcim vydaním boli pri nových vydaniach Language Practice for First a Language Practice for Advanced uskutočnené tieto zmeny:

 • každá učebnica obsahuje kód pre prístup k ďalšiemu precvičovaniu na internete
 • vysvetlenie gramatiky bolo aktualizované a prepracované
 • cvičenia boli zmenené tak, aby boli v súlade s novou podobou skúšok Cambridge English: First (FCE) a Cambridge English: Advanced (CAE)

 

Obálky predchádzajúceho vydania

Elementary language practice Intermediate language practice First Certificate language practice Advanced language practiceIELTS