Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Recenzie

prečítajte si recenzie na učebnice vydavateľstva Macmillan»

First Certificate Language Practice

First Certificate Language Practice

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Laser B1 (Intermediate), B1+ (Pre-FCE) a B2 (FCE)

Učebnica pre prípravu na novú skúšku First Certificate (FCE)

Laser B1Laser B1
Laser B1 Laser B1+ Laser B2

Sada učebníc Laser je určená pre prípravu na novú skúšku Cambridge First Certificate in English. Pre študentov v záverečnej fáze prípravy na skúšku, hlavne tým, ktorým ostáva do zloženia skúšky 1 rok, je možné využiť len posledný diel, Laser B2 (alebo Laser FCE-predošlé vydanie). Pre menej pokročilých študentov existujú ešte ďalšie dva diely: Laser B1 (Intermediate) a Laser B1+ (Pre-FCE). Tieto sú vhodné aj na prípravu na maturitné skúšky.

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pokrývajú učebnice tieto úrovne:

  • A1+..... Laser Beginner
  • A2..... Laser Elementary
  • B1..... Laser Intermediate
  • B1+....Laser Pre-FCE
  • B2......Laser FCE

Učebnica obsahuje 16 tematicky zameraných lekcií, ktoré sa rovnomerne zameriavajú na výučbu všetkých kľúčových zručností a sú zhodné s maturitnými témami.

Výučbe slovnej zásoby sa venuje sekcia nazvaná Vocabulary Builder, ktorá sa zameriava na slovnú zásobu podľa tematických okruhov, na najčastejšie kombinácie slov (kolokácie), väzby, na tvorenie slov a na metaforické použitie slovnej zásoby.

V celej učebnici sa vyskytujú cvičenia, ktoré majú rovnakú formu ako testové úlohy pri skúške FCE a maturitných testoch, takže študenti budú pripravení presne na to, čo ich na skúške čaká. Opakovacie sekcie sú zaradené po každej druhej lekcii.

učebnica Laser - frázová slovesaZaujímavo je vyriešená výučba frázových slovies. Slovesá sú zoskupené podľa častice (napr. off) tak, aby vo všetkých prípadoch mali častice podobný význam.

Laser B1 (Intermediate)

Tento diel na úrovni B1+ sa zameriava ešte viac na prípravu na FCE. Učebnica je tiež rozšírená o prehľady frázových slovies Phrasal Verb Guide, návody k vypracovaniu časti Writing Writer's Guide, a prehľad preberaných gramatických štruktúr Word Pattern Guide.

Laser B1+ (Pre-FCE)

Tento diel na úrovni B1+ sa zameriava ešte viac na prípravu na FCE. Učebnica je tiež rozšírená o prehľady frázových slovies Phrasal Verb Guide, návody k vypracovaniu časti Writing Writer's Guide, a prehľad preberaných gramatických štruktúr Word Pattern Guide.

Laser B2 (FCE)

V poslednom dieli na úrovni B2 prejdú študenti záverečnou fázou prípravy na skúšku FCE. Zoznámia sa so všetkými časťami skúšky a s typmi testových úloh a osvoja si správny spôsob ich vypracovania. Pozornosť je venovaná aj všetkým kľúčovým zručnostiam. Každá lekcia obsahuje 2 texty na porozumenie čítania. Opakovacie oddiely sú zaradené po každej druhej lekcii. Na konci knihy sú zaradené časti Grammar database, Key word database a Phrasal verb database.

Teacher's Book and Test CD pack

Obsahuje testy k jednotlivým lekciám, test v polovičke knihy, záverečný test. Laser B2 naviac obsahuje úplný test FCE.

Komponenty a ceny

Kliknite tu na zobrazenie cien a všetkých komponentov.