Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Súčasti učebnice

Little Bugs 1
Audio CD
Busy Book
Cassette
Flashcards
Pupil's Book
Storycards
Teacher's Bk

Little Bugs 2
Audio CD
Busy Book
Cassette
Flashcards
Pupil's Book
Storycards
Teacher's Book
Wordcards

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Little Bugs

Carol Read a Ana Soberón

Učebnica angličtiny pre najmenšie deti

Stručný profil
veková skupina 6 až 8 rokov
odporúčané pre základné školy a jazykové školy s výučbou detí
počet dielov 2
vstupná úroveň do prvého dielu začiatočník
vlastnosť, ktorá zaujme deti sa učia jazyk na základe príbehov ( story-based approach)
možno nahradit učebnicí Brilliant, Way Ahead (od 9 let)
vhodná predchádzajúca učebnica Mini Magic, Here Comes Minibus
vhodná nasledujúca učebnica Big Bugs

Učebnica Little Bugs 1 a 2 podporuje záujem a radosť z učenia sa angličtiny, vzbudzuje u detí ozajstnú túžbu rozprávať po anglicky. Učebnica učí deti skutočne komunikovať. Deti sa neučia iba izolované slová, básničky a pesničky, ale učia sa vyjadrovať svoje myšlienky pomocou veľmi jednoduchej angličtiny. Deti sa naučia jednoduchým spôsobom rozprávať o sebe, o svojej rodine, záľubách a témach, ktoré sa ich týkajú. Budú tiež rozumieť otázkam v angličtine a prirodzene na nich reagovať.

Nový jazyk je zahrnutý v kontexte prostredníctvom príbehov, čím vyvoláva u detí radosť a istotu v učení sa. Metodika vyučovania malých detí je prispôsobená tak, aby sa deťom vytváralo prostredie, v ktorom deti prirodzeným spôsobom prijímajú angličtinu. Súčasťou učebnice sú vystrihovačky, maľovanky a samolepky, ktoré nie sú zaradené v učebnici samoúčelne. Pri práci s nimi deti zapájajú všetky zmysly a pracujú podľa pokynov učiteľa v anglickom jazyku (learn by doing).

Prečo si Little Bugs zamilujú deti, ale aj učiteľ?

Hlavnou postavičkou v učebnici je húsenica Colin v prvom dieli a lienka Lucy v druhom, ktoré spolu s inými postavami prežívajú nejaké dobrodružstvá. V každej lekcii v príbehoch vystupujú vždy aj iné postavičky, napr. deti, alebo zvieratká.Bugs Bingo V učebnici sú veľmi zaujímavou a zábavnou formou zaradené jednoduché cvičenia, hry, pesničky, rýmovačky, maľovanky a iné aktivity, ktoré si deti obľúbia. Napr. na každej hodine, ktorá predstavuje novú slovnú zásobu, je zaradená hra Colin's Favourite Word, kde učiteľ schová jeden obrázok do obálky a na konci hodiny deti hádajú, ktoré je Colinovo obľúbené slovo. Bugs Bingo je aktivita, na ktorú sa deti vždy tešia.

Listen and Put on the Stickers

je počúvanie a zároveň seba-hodnotenie. Deti počúvajú a lepia príslušnú nálepku s obrázkom na telo húsenice a tak vytvoria celého Colina v prvom dieli, v druhom dieli je namiesto Colina lienka Lucy. Všetky aktivity ( aj Colin's favourite word) sú nahrané na audio kazete/CD, čo uľahčuje učiteľom prácu a hlavne nenúti ich tak veľa rozprávať na hodine.

V obidvoch dieloch na konci učebnice sú 2 strany obrázkového slovníka: Colin's Crazy Page (1.diel) a Lucy's Pictionary Page (2.diel). Tento obrázkový slovník nie je iba pasívne zahrnutý do učebnice, deti s ním pracujú podľa pokynov, ktoré majú v každej lekcii na precvičenie slovnej zásoby. Pre tých, ktorí už vedia čítať a písať sú dobrovoľné cvičenia na tieto zručnosti. Učiteľ sa sám rozhodne, či ich bude robiť s deťmi, prípadne ich môže použiť pre nadané deti v triede. Za týmto účelom je vytvorený komponent Busy Book, ktorý precvičuje písanie, nie je však povinnou súčasťou učebnice.

V obidvoch dieloch si deti sami vyrábajú malé knižky (Make the Minibook), obrázky ktorých nájdu vzadu v učebnici, vystrihnú ich a poskladajú do malej knižky. Doma potom môžu rodičom z týchto knižiek čítať, čo sa naučili v škole.

V Little Bugs si vzadu z učebnice deti sami vyrábajú bábky, maňušky, ktoré používajú na hranie príbehov, vytváranie dialógov a iné zábavné aktivity, hry.

Prelistujte si učebnicu Little Bugs

Kliknutím na okraje stránky obrátite, kliknutím do plochy ich zväčšíte. Ďalším kliknutím zobrazíte čitateľnú veľkosť. Ukážka obsahuje len vybrané časti, nie celú publikáciu.

Little Bugs 1 Pupil's Book

Little Bugs 1 Busy Book

LB PBLB BBOpen publ

Metodika pre učiteľa (Teacher's Book)

je detailne spracovaná, krok za krokom je rozpracovaný postup hodín. Vzadu sú kopírovateľné materiály na hry, listy rodičom, ktoré obsahujú informácie, čo sa budú deti učiť a akým spôsobom. V metodike sú aj doplňujúce hry na požitie obrázkových kartičiek a kľúč k Busy Book, testy ku každej lekcii a záverečný test. Testy sú spracované tak, že deti iba krúžkujú, vyfarbujú a číslujú jednotlivé úlohy podľa pokynov učiteľa. Metodika obsahuje aj texty k jednotlivým nahrávkam a kľúč k cvičeniam z učebnice.

Story Cards

každý príbeh je spracovaný na tzv. Story Cards (ku každému príbehu je ich 8), kde na prednej strane je obrázkový príbeh a na zadnej strane je text príbehu, pokyny na metodický postup nácviku počúvania a interaktívnej produkcie príbehu. Je to výborná pomôcka pre učiteľa, ktorá motivuje deti k sústredeniu sa na príbeh a vzápätí na jeho interpretáciu.

Little Bugs 1 a 2 sa môžu požívať samostatne, alebo v kombinácii s Big Bugs 1-4, ako prvá súčasť 6-dielneho kurzu. Ako doplnok ku Little Bugs sú vhodné Macmillan Children Readers (úroveň1 a 2).

Štruktúra učebnice Little Bugs 1 a 2

  • 6 lekcií , každá je rozdelená na 8 vyučovacích hodín
  • 2 lekcie reálie
    Little Bugs 1: Christmas a Easter
    Little Bugs 2: Halloween a Christmas
  • Picture Dictionary (2 strany)
  • 2 strany nálepiek
  • vystrihovačky a obrázkové kartičky
  • obrázky na tvorbu vlastnej "minibook"

Obsah učebnice z Teacher's Book

Sylaby učebnice, v ktorých nájdete obsah, témy, ciele a slovnú zásobu, ktorú učebnica obsahuje.

stiahnuť

Stiahnite si sylaby učebnice vo formáte pdf

Little Bugs 1

Little Bugs 2

 

Stiahnite si flashcards učebnice vo formáte pdf

Little Bugs 1   (17 MB)

Little Bugs 2   (34 MB)

 

Stiahnite si storycards učebnice vo formáte pdf

Little Bugs 1   (17 MB)

Little Bugs 2   (34 MB)