Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Macmillan English Grammar in Context

Macmillan English Grammar in Context EssentialMacmillan English Grammar in Context IntermediateMacmillan English Grammar in Context Advanced

Učebnice anglickej gramatiky v kontexte vhodné aj pre samoukov.

Macmillan English Grammar in Context je séria učebníc anglickej gramatiky rozdelená podľa jednotlivých gramatických javov. Verzia s kľúčom je vhodná aj pre samoukov.

Každá lekcia obsahuje zrozumiteľné vysvetlenie gramatiky a je doplnená množstvom cvičení. Úvodné cvičenia sú riadené, kde študent rozpoznáva správne tvary, prípadne ich precvičuje na izolovaných vetách.

Precvičovanie v kontexte

V druhej časti každej lekcie sú zaradené cvičenia, v ktorých sa gramtický jav precvičuje v súvislom kontexte článku, úryvku z tlače, prípadne v dialógu.

Práve použitie gramtických javov v kontexte umožní študentom daný jav zvládnuť oveľa lepšie než precvičovanie v izolovaných vetách a zaručuje, že potom sami dokážu jav správne použiť.

CLIL

Texty použité v cvičeniach ku kontextu obsahujú zaujímavé informácie z rôznych školských predmetov: veda, umenie, história atď. Tieto texty môžu byť použité učiteľmi na stredných školách, ktorí využívajú CLIL vo výučbe.

Obtiažne slová sú v učebnici označené žltým podfarbením a sú vysvetlené na CD-ROM.

Ukážkové stránky

Macmillan Grammar in Context IntermediateStiahnite si niekoľko stránok z dielu Intermediate vo fromáte pdf. Pozrite si vysvetlenie gramatiky na str. 18, riadené cvičenia na str. 19 a cvičenia v kontexte na str. 20 a 21. Každá lekcia je zakončená tzv. Extension Activity. Slová, ktoré by mohli byť obtiažne, sú podfarbené žltou a ich vysvetlenie nájdete v slovníku na CD-ROM.

CD-ROM

Každá učebnica obsahuje výučbový CD-ROM k ďalšiemu precvičeniu gramatiky na počítači. Obtiažne slová sú v učebnici označené žltým podfarbením a sú vysvetlené na CD-ROMe. CD-ROM obsahuje interaktívne cvičenia rozdelené do rovnakých lekcií ako učebnica.

Vyskúšajte si interaktívne demo»

Macmillan English Grammar CD-ROMMacmillan English Grammar in Context CD-ROM