Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Shine

Shine 1 Shine 2 Shine 3

Shine 1 – Shine 2 – Shine 3

Stručný profil
veková skupina 10 až 15 rokov
doporučené pre viacročné gymnázia, 2. stupeň ZŠ
počet dielov 3
vstupná úroveň prvého dielu po 2 rokoch výučby angličtiny
vlastnosť, ktorá zaujme dôraz na gramatickú a lexikálnu správnosť, časté opakovanie po krátkych úsekoch, podpora na internete www.shine-english.com
možno nahradiť učebnicou Smart
vhodná predchádzajúca učebnica Brilliant, Bravo
vhodná nasledujúca učebnica Reward, Prospects

Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení

Kurz je určený pre žiakov vo veku 12 - 18 rokov. Uplatní sa na druhom stupni základných škôl, na viacročných gymnáziách a na jazykových školách s výučbou detí.

Prvý diel obsahuje tzv. Welcome lesson,
v ktorej sa úplní začiatočníci zoznámia so základnými javmi. Tzv. falošní začiatočníci môžu túto lekciu vynechať. Grafická úprava je prehľadná pre žiakov aj učiteľov. Skúsenejší učiteľ môže knihu používať bez predošlého štúdia Teacher's Book. Každá dvojstrana zodpovedá jednej lekcii a je celá zameraná na výučbu a precvičenie príslušného gramatického javu. Témy a slovná zásoba sú prispôsobené veku študentov.

Každý diel učebnice má základ v jednej z nasledujúcich tém: 1. diel - Medzinárodné športové hry mládeže, 2. diel - Medzinárodný hudobný festival, 3. diel - Medzinárodný mládežnícky tábor. Množstvo fotografií slúži ako vhodný podnet na ďalšie aktivity. Veková skupina, pre ktorú je táto učebnica určená, práve fotografie obľubuje.

K učebnici sme vydali anglicko-český slovníček, výklad gramatiky v slovenčine a cvičenia na preklad zo slovenčiny do angličtiny. Táto publikácia je nepredajná, každý učiteľ dostane zdarma jeden výtlačok, určený na kopírovanie.

Teacher's Book je mimoriadne praktická. Pokyny sú veľmi stručné, a napriek tomu vyčerpávajúce. Prepisy nahrávok a kľúč na cvičenia sú pri pokynoch k jednotlivým cvičeniam. Teacher's book poskytuje množstvo nápadov na rozširujúce aktivity a je spoľahlivou oporou aj neskúseným učiteľom. Pre dosiahnutie uspokojivých výsledkov na hodine stačí len dodržiavať základné pokyny. Skúsenejším učiteľom však kniha umožní uplatniť vlastnú invenciu. Poradie jednotlivých cvičení môžete meniť podľa požiadaviek konkrétnej skupiny žiakov.

V lekcii sa pravidelne vyskytujú Grammar Files, kde je preberaná gramatika prehľadne graficky znázornená formou tabuľky, Sound File je vhodná na precvičenie výslovnosti. Prehľad gramatiky je na konci knihy rovnako ako zoznam slovnej zásoby a každá opakovacia lekcia obsahuje pesničku. V prvom diele učebnice sú všetky piesne vytvorené práve pre tento účel. V druhej polovici druhého dielu sú zaradené autentické piesne naspievané pôvodnými interpretmi, napr. Yestearday - Beatles, Tom's Diner - S. Vega, atď.

Doplnkové materiály:
Na konci Student's Book sú voliteľné rozširujúce aktivity, ktoré učiteľ môže, ale aj nemusí využiť – záleží na množstve času, potrebách a záujme študentov. Môže ich tiež zadať ako domáce úlohy. Ide o nasledujúce časti:
Story: čítanka obsahujúca deväťdielny príbeh – ku každej lekcii sa vzťahuje jedna časť. Príbeh je nahraný na kazete a obsahuje gramatiku z príslušnej lekcie. Každý diel predstavuje iný typ aktivity.
Projects: deväť projektov; ku každému zadaniu je skrátená ukážka výsledného projektu, ktorým sa môžu žiaci inšpirovať.
Pairwork: deväť námetov pre prácu v pároch. Časti pre študenta A a B sú oddelené, aby jeden študent nemohol čítať zadanie druhého.

VideoShine CD-ROM

Multimédia

K učebnici Shine sme vydali aj videoprogram Shine on Real Lives, pomocou ktorého si študenti môžu prehĺbiť znalosť angličtiny a zároveň sa zoznámiť s životom svojich vrstovníkov v Británii a USA.
Ku každému dielu učebnice existuje Shine CD-ROM, ktoré umožňujú zábavnou formou precvičovať preberané látky. Obsahuje rôzne jazykové hry a kvízy, ktoré žiakov skutočne zaujímajú.


Ukázkové stránky

Všetky Lesson majú stále rovnakú štruktúru, zdôrazňuje sa v nich najmä zvládnutie gramatiky a presnosti vo vyjadrovaní pomocou rôznorodých, zmysluplných a realistických cvičení. Pozrite napríklad Unit 4 zo Shine 1.

Unit 4 Lesson 1 | Unit 4 Lesson 2 | Unit 4 Lesson 3 | Unit 4 Lesson 4 | Unit 4 Lesson 5

Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Unit 4 Lesson 1
Prvý Unit v každej Lesson je zameraná na gramatiku
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Unit 4 Lesson 2
Druhá Unit v každej Lesson je zameraná na gramatiku
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Unit 4 Lesson 3
Tretia Unit v každej Lesson je tiež zameraná na gramatiku
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Unit 4 Lesson 4
Štvrtá Unit v každej Lesson sa venuje precvičovaniu všetkých 4 zručností - speaking, listening, writing a reading
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Unit 4 Lesson 5
Piata Unit v každej Lesson je opakovaním predchádzajúcich 4 dvojstrán. Opakovanie teda prichádza veľmi často a po malých úsekoch! Na každéj opakovacej dvojstrane je tiež pesnička; od 2 dielu učebnice sú použité autentické piesne známych interpretov: Beatles, Susan Vega atd.

 

Součásti

Student's Book
Teacher's Book samostatná
Workbook
Class Cassette
Video
Video Photocopiable Resource Book
Shine CD-ROM
Anglicko-český slovníček, gramatika a překlady