Dave Spencer na Slovensku Macmillan logo



Dôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

counter
Využívame služby WWW

počítadla. Dátum poslednej aktualizácie
04.06.2009

 

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Skills for First Certificate

rada 4 kníh pre komplexnú prípravu
na skúšku FCE a maturitu

Reading Writing Listening and Speaking Use of English

Rada učebníc Skills for First Certificate poskytuje dôkladné a komplexné precvičenie jazykových zručností nevyhnutných pre zloženie skúšky Cambridge First Certificate in English a maturitné skúšky.

Stiahnite si obsah všetkých dielov vo formáte pdf (54 kB) aj náhľad jednej lekcie
z dielu Listening and Speaking pdf (700 kB).

Vlastnosti spoločné pre všetky 4 knihy

16 tematicky zameraných lekcií

cvičenia a úlohy rozvíjajúce najdôležitejšie schopnosti,

každá lekcia je zameraná na určitý gramatický jav,

moderné a atraktívne celofarebné spracovanie,

tipy, rady a know-how pre úspešné zloženie skúšky.

Maturitné témy

každý diel obsahuje 16 lekcií venovaných 16 základným maturitným témam. Študenti si teda môžu precvičiť každú tému z pohľadu všetkých 4 zručností.

Films
Occupations
Education
Sport
People
Travel
Food and Drink
The Media
The Weather
The Environment
Technology
Helath and Fitness
Transport
Fashion
Crime
Shopping

Skills for First Certificate ReadingReading (112 strán, 16 lekcií)

 • 4 kompletné testy FCE (Paper 1 - Reading) zodpovedajú požiadavkám UCLES
 • párové aktivity vedúce študentov k dedukcii správnych postupov

Writing (112 strán, 16 lekcií) obsahuje

 • aktivity pre rozvoj písomného prejavu, ktoré vedú študentov k napísaniu konkrétneho textu
 • cvičenia využívajú vzorové práce, ktoré by sa mohli objaviť pri skúške
 • získané zručnosti si študenti môžu overiť formou domácej úlohy

Listening and Speaking (112 strán, 16 lekcií) obsahuje

 • nahrávky ústnej skúšky
 • gramaticky zamerané lekcie precvičujú pasívne gramatiku pri načúvaní a aktívnu gramatiku pri komunikácii
 • 5 úplných ústnych skúšok (Paper 5) a 4 úplné skúšky z počúvania (Paper 4) zodpovedajúce požiadavkám UCLES

Use of English (160 strán, 16 lekcií) obsahuje

 • systematický prístup k tvoreniu slov (predpony, prípony, nepravidelné tvary)
 • zameranie na gramatiku potrebnú k skúške FCE
 • zoznam kolokácií (častých spojení slov) na konci knihy
 • slovník frázových slovies s definíciami z Macmillan English Dictionary