Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Súčasti učebnice

Level 1
1 405 01778 3 Pupil’s Book
1 405 01779 1 Activity Book
1 405 01780 5 Teacher’s Book
1 405 01781 3 Cassette
1 405 01782 1 CD
1 405 01783 X Flashcards
1 405 01784 8 Storycards

Level 2
1 405 01785 6 Pupil’s Book
1 405 01786 4 Activity Book
1 405 01787 2 Teacher’s Book
1 405 01788 0 Cassette
1 405 01789 9 CD
1 405 01790 2 Flashcards
1 405 01791 0 Storycards

Level 3
1 405 01817 8 Pupil’s Book
1 405 01818 6 Activity Book
1 405 01819 4 Teacher’s Book
1 405 01820 8 Cassette
1 405 01821 6 CD
1 405 01823 2 Storycards

Level 4
1 405 01824 0 Pupil’s Book
1 405 01825 9 Activity Book
1 405 01826 7 Teacher’s Book
1 405 01827 5 Cassette
1 405 01828 3 CD
1 405 01830 5 Storycards

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Story Magic

Susan House and Katharine Scott

Učebnica angličtiny pre deti na 1. stupni ZŠ

Učebnica je odporúčaná a preplácaná Ministerstvom školstva. Podmienky preplácania určuje Ministersvo, kde vám podajú presné informácie.

Story Magic je štvordielna učebnica angličtiny založená na výučbe pomocou príbehov (story-based approach). Učebnicu dopĺňa sada veľkých obrázkových kariet s príbehmi z knihy.

Aký je názor učiteľa? prečítajte si»

Story Magic 1 a 2 - deti sa učia prostredníctvom príbehov, prežívaných kúzelníkom Maxom
Story Magic 3 a 4 - skupina malých detektívov rieši záhady a prežívajú pri tom spoločné dobrodružstvá

Highly Commended, ESU AwardV súťaži Duke of Edinburgh English Language Book Award, usporiadanej organizáciou English Speaking Union získala učebnica Mini Magic a Story Magic hodnotenie Higly Commended.

Hlavné vlastnosti 1. a 2. dielu

  • dôsledne odstupňované učivo rozvíjajúce učivo z učebnice Mini Magic
  • živé aktivity a hry, ktoré podporujú osvojovanie si nového učiva
  • kúzelník Max a dve deti, Eddie a Rose, spájajú svojimi príbehmi reálny svet a svet rozprávok
  • súčasťou je obrázkový slovník so samolepkami

Hlavné vlastnosti 3. a 4. dielu

  • dôkladne odstupňovaný plán učiva, rozvíjajúci jazyk, ktorý si deti osvojili v predošlých dvoch dieloch
  • čítanie rýmovaných riekaniek pomáha deťom zvládnuť čítanie v angličtine
  • Fact Files obsahujú zaujímavé informácie, ktoré prinášajú reálny svet do výučby
  • Language Clues - pomáhajú deťom naučiť sa vnímať gramatiku

Ukážková stránka

Pozrite si dvojstranu s úvodným príbehom 1. lekcie, kde sa deti zoznámia s novou slovnou zásobou a jazykovými javmi, ktoré potom precvičujú a opakujú v cvičeniach
na nasledujúcich stranách. Kliknite na obrázok >>>

Vzorky učebnice

Ak máte záujem o vzorku učebnice Story Magic, vyplňte prosím formulár. Následne Vám zašleme učebnicu zdarma.