Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Basic Survival / Survival English

Peter Viney

International Communication for Professional People

Učebnice obchodnej angličtiny.

False Beginner – Pre-Intermediate

Stručný profil
veková skupina dospelí
odporúčané pre súkromní učitelia, jazykové školy, jazykové katedry VŠ
počet dielov 2
vstupná úroveň prvého dielu falošný začiatočník (false beginner)
vlastnosť, ktorá zaujme krátke, len jednostránkové lekcie založené vždy na dialógu

Učebnica Basic Survival obsahuje 60 a učebnica Survival English 48 jednostránkových lekcií. Celkovo teda poskytujú materiál na viac ako 100 vyučovacích hodín. Krátke lekcie a množstvo dialógov ocenia najmä učitelia v kurzoch obchodnej angličtiny, zameraných na výučbu konverzácie a načúvania.

Jednotlivé lekcie sú opakovane venované 7 témam: Business, Socializing, Travel, Hotels, Money, Food and drink a Communications. Môžete ich používať systematicky v poradí uvedenom v učebnici, alebo si vyberte len lekcie, týkajúce sa príslušnej témy.

Prehľad učiva

Prehľad učiva (tém, gramatiky a slovnej zásoby) podľa jednotlivých lekcií si môžete stiahnuť vo formáte pdf kliknutím na príslušný odkaz:
Basic Survival Survival English

Student's Book

Súčasťou knihy pre študentov je audio CD, ktoré obsahuje vybrané nahrávky z učebnice. Na konci učebnice je zaradený prepis nahrávok, prehľad gramatiky, komunikatívne aktivity na rozvoji konverzácie
a Culutre files - poznámky ku každej lekcii, týkajúce sa kultúrnych
a ďalších aspektov, ktoré treba poznať pri komunikácii v cudzom jazyku.

Practice Book

Practice Book ponúka cvičenia najmä na precvičenie gramatiky, ale aj slovnej zásoby z učebnice. Každá stránka v Student's Book je doplnená jednou stránkou v Practice Book. Na konci každej stránky sú uvedené odkazy do Prehľadu gramatiky a Prehľadu slovnej zásoby v Student's Book.