Dave Spencer na Slovensku Macmillan logo



Dôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Komponenty

 

Pupil's Book
Teacher's Book
Workbook Book
Grammar Practice Book
6 x CD-ROM
20 x čítanka
internet

Way Ahead CD-ROM aj pre interaktívne tabule IWB

Way CD

500 Activities for the Primary Classroom

500 Activities for the Primary Classroom

Macmillan Explorers

Macmillan Explorers

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Way Ahead

Učebnica ANJ pre deti na 1. stupni ZŠ

Way Ahead 1 Way Ahead 6
Way Ahead 1 - Way Ahead 2 - Way Ahead 3
Way Ahead 4 - Way Ahead 5 - Way Ahead 6
Stručný profil
veková skupina 8 až 13 rokov
doporučené pre základné školy, odporúčané Ministerstvom školstva!
počet dielov 6
vstupná úroveň prvého dielu úplní začiatočníci
vlastnosť, ktorá zaujme obsahuje široký výber cvičení so zameraním na komunikatívnosť a gramatickú správnosť, texty na čítanie, vyhovuje tradičnému spôsobu výučby, doplnkové aktivity zdarma sú na www.wayahead-english.com
možno nahradiť učebnicou Bravo, Brilliant
vhodná predchádzajúca učebnica Here Comes Minibus
vhodná nasledujúca učebnica Reward, Prospects
Učebnica je odporúčaná a preplácaná Ministerstvom školstva. Podmienky preplácania určuje Ministersvo, kde vám podajú presné informácie.

Way Ahead je učebnica pre deti 1. stupňa základných škôl. Je vhodná pre deti, ktoré sa začínajú učiť anglický jazyk, alebo sa učili v prvom a druhom ročníku.

Reader - Way Ahead 2

Way Ahead v sebe kombinuje veľa výborných prvkov a spoľahlivý učebný obsah s dôrazom na komunikatívnosť. Široký výber zábavných, dôkladne vybraných a vyskúšaných aktivítpôsobí na deti skutočne motivujúco. V každej lekcii sa systematicky rozvíjajú všetky 4 zručnosti - čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie. Atraktívne postavy z obytného domu, predstavené v 1. lekcii, sprevádzajú aktivity, nápady na projekty a cvičenia v celej učebnici. Bábky Princess a Otto prezentujú vždy novú slovnú zásobu a gramatiku v tzv. Noticeboards, ktoré môže učiteľ okopírovať z Teacher's Resource Book. Tým môže preniesť učenie sa angličtiny z učebnice do triedy vytvorením skutočnej Noticeboard v triede. V učebnici je veľké množstvo piesní, básní a rýmovačiek, ktoré sú nahraté na CD.

Čítanie

Ojedinelé sú posledné strany každej lekcie nazvané Reading for Pleasure, ktoré navádzajú deti k myšlienke na rozšírené čítanie už v prvých stupňoch a vnášajú do knihy medzipredmetové vzťahy.

Workbook
voliteľný Practice Book
xxx

Gramatika a opakovanie

Súhrnné a systematické opakovanie je zahrnuté v každej 5.lekcii v učebnici, ako aj v pracovnom zošite. Na precvičenie gramatiky je zvlášť zameraná Grammar Practice Book ,ktorej gramatika korešponduje s lekciami v učebnici.

Slovná zásoba

Na konci učebnice je na šiestich stranách tématický obrázkový slovník, ktorý obsahuje slovnú zásobu z knihy.

K učebnici sme vydali jednoduchý anglicko-slovenský slovník. Stiahnuť si ho môžete tu.

WA CD-RomCD-ROM a interaktívne tabule

K učebnici je k dispozícii tiež CD-ROM pre využitie na počítači alebo v triede v spojení s interaktívnou tabuľou. Všetky cvičenia sú interaktívne, doplnené animáciami, zvukmi a nahrávkami. Viac informácií nájdete na stránke venovanej Way Ahead CD-ROM.

Metodická príručka a testy

Metodická príručka obsahuje poznámky ku každej hodine s návrhmi na "warm-up" aktivity a detailne, krok za krokom rozvádza všetky úlohy na použitie ostatných komponentov kučebnici. Okrem toho obsahuje aj texty k nahrávkam, kľúč k testom a cvičeniam v pracovnom zošite a návody na doplnkové aktivity.

Teacher's Resource Book a testy

V Teacher's Resource Book sú masky, bábky a vystrihovačky na kopírovanie, ktoré učiteľ využije na rôzne hry a aktivity. V príručke je zaradených aj 5 kopírovateľných testov.

Testy si môžete stiahnuť z anglických stránok:

www.macmillanyounglearners.com/wayahead

Školy môžu žiadať Ministerstvo školstva SR o preplatenie Way Ahead za podmienok daných MŠ.