Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Semináre a konferencie pre učiteľov angličtiny

S vydavateľstvom Macmillan Education sa môžete stretnúť na týchto akciách pre učiteľov angličtiny. Zoznam nie je konečný, priebežne ho doplňujeme.

Semináre pre naše vydavateľstvo budú v tomto školskom roku robiť aj naši externí lektori:

Eva Balazova

PaeDr. Eva Balážová

Eva Balážová je kvalifikovaná učiteľka anglického a slovenského jazyka. Záujem o metodiku vyučovania angličtiny získala počas štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici vďaka pedagógovi Michaelovi Houtenovi, ktorý pracoval pre British Council na Slovensku. Už na univerzite učila angličtinu v experimentálnom projekte alternatívnej ZŠ a začala s workshopmi pre angličtinárov. Neskôr si zvyšovala svoju kvalifikáciu na metodických stážach v Exeteri a Oxforde, stala sa certifikovaným teacher trainerom pre Oxford Teachers' Academy. Dnes má za sebou 14 rokov učiteľskej praxe a teacher trainingu sa intenzívne venuje už 9 rokov. V súčasnosti učí angličtinu vo svojej jazykovej škole Lingua Credo vo Zvolene.

Martin Jelínek

Mgr. Martin Jelínek

Martin Jelínek je kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka, momentálne na doktorandskom štúdiu na Prešovskej Univerzite. Jeho 15 ročná prax je veľmi bohatá, zameriava sa na inovatívne metódy vo vyučovaní anglického jazyka. Počas svojej praxe učil na súkromných a štátnych jazykových školách, ako aj na vysokých školách. Svoju prax vykonával aj v zahraničí. Učil ESL triedy na Unitec v Hondurase, Laureate International Universities a v roku 2010 získal titul učiteľ roka. V súčasnosti okrem učenia angličtiny na svojej jazykovej škole v Bright House Language Institute, a učenia na Prešovskej Univerzite je tiež aktívny Cambridge Oral Examiner pre skúšky BULATS a FCE.