Učebnice na ukážku zadarmo

Učebnice na ukážku zasielame učiteľom, ktorí zvažujú nákup novej učebnice a pracujú so študentmi na požadovanej jazykovej úrovni. Vzorky neposielame na to, aby boli využívané ako doplnkový materiál! Ak žiadate učebnicu na inú úroveň než je typ školy na akej učíte, vzorka Vám tiež nebude zaslaná! Na jednu školu zasielame iba jeden exemplár tej istej učebnice. Zasielame len učebnicu (Student's Book alebo Pupil's Book). Doplnkové materiály, metodické príručky, CD ani kazety na ukážku nezasielame.

! = povinný údaj

Informácie o vás
Krstné meno !
Priezvisko !
E-mail !
mobil !
Informácie o vašej škole/inštitúcii
Názov !
Ulica !
Mesto ! učebnice PSČ !
Telefón
Vyberte učebnicu na ukážku

Ktorú učebnicu vám máme poslať?

Označte prosím, kde budete učebnicu používať. (aj viacej možností)

predškolské deti

G, OAfiremné kurzy
Business English
príprava na medzinárodné skúšky

Pokročilosť / diel  
Aké všetky učebnice ANJ v súčasnosti na škole používate? !
Približný počet žiakov na škole, ktorí sa učia ANJ !

Označte prosím, či vám máme poslať niektorý z našich katalógov.

katalóg učebníc     katalóg zjednodušeného čítania (Macmillan Readers)

Ak nám chcete čokoľvek odkázať alebo nám položiť otázku, vpíšte to prosím tu:

Odoslaním údajov registrujete vašu emailovú adresu k bezplatnému odberu emailového spravodajcu vydavateľstva Macmillan. Registráciu môžete kedykoľvek zrušiť.