www.macmillan.sk/gateway

Podklady pre tvorbu ŠVP a tematického plánu

Na tejto stránke si môžete stiahnuť podklady pre tvorbu školského vzdelávacieho programu a tematického plánu.

Gateway A2

Gateway B1

Gateway B1+

Gateway B2

Gateway B2+