Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Internet pre učiteľov angličtiny

materiály na vyučovanie zdarma

www.onestopenglish.com

Pripravujeme

New Inside Out Digital

viac informácií v angličtine

 

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Výučbové CD-ROM a interaktívne tabule

informaceNa prácu s interaktívnou tabuľou môžete použiť mnohé CD-ROM dodané s učebnicami z produkcie vydavateľstva Macmillan viac»

Výučbové CD-ROM vhodné na použitie s interaktívnou tabuľou pre základné školy.

story magic

Story Magic
Zábavný sofware pre deti ZŠ založený na príbehoch, určený na prácu s interaktívnou bielou tabuľou (IWB), s jednoduchým ovládaním pre učiteľa aj deti. Má 4 úrovne, každá obsahuje 9 lekcií, korešpondujúcich s témami z učebnice Story Magic. Môže byť použitý aj ako samostatný materiál bez použitia učebnice. Každá lekcia obsahuje pesničku, príbeh a 4-5 motivačných cvičení. Obsahuje tiež cvičenia, kde učiteľ vie zhodnotiť jazykovú úroveň triedy, či jednotlivcov za použitia rôznych techník.
Kľúčové prvky:
• neutrálna platforma– môže byť použitý na Smart, Promethean, Hitachi či iný typ IWB a s ktorýmkoľvek operačným systémom (Linux, Windows, Mac etc.)
• zameriava sa hlavne na gramatiku a slovnú zásobu u žiakov, ktorí už majú skúsenosť s angličtinou, ale je tiež výborný pre úplných začiatočníkov pri pomalšom tempe
• praktické ukážky ako pracovať s IWB

busy boardThe Busy Board  
IWB materiál rozdelený podľa tematických celkov pre žiakov ZŠ, podporujúci aktívne zapojenie sa do vyučovania. Svojim rozsiahlym záberom cvičení, ktoré sa najčastejšie používajú pri vekovej kategórii od 5 do 12 rokov,  Busy Board pritiahne záujem žiakov a podporí ich zmysel pre zábavu. 10 tematických celkov, krásne ilustrovaných, so zábavnými, interaktívnymi cvičeniami a hrami, rozhýbe a motivuje žiakov k učeniu. Môže byť použitý ako samostatný materiál, alebo ako podporný materiál ku ktorémukoľvek kurzu pre deti v tomto veku.

Kľúčové prvky:
• neutrálna platforma– môže byť použitý na Smart, Promethean, Hitachi či iný typ IWB a s ktorýmkoľvek operačným systémom (Linux, Windows, Mac etc.)
• každá téma má 5 a viac cvičení na výber
• v informácii pre učiteľa „Teacher’s information“ je návod na použitie, zoznam a popis aktivít a použitých slovíčok, aby si učiteľ mohol ľahšie vybrať aktivitu podľa potreby

Podrobné informácie v angličtine o uvedených IWB materiáloch ako aj o ďalších on-line produktoch Macmillan si môžete prečítať v elektronickom katalógu na: http://www.macmillanenglish.com/uploadedFiles/Catalogue/General/Digital section.pdf

 

 

Check Your Vocabulary for FCEWay Ahead CD-ROM 1 - 6

Multimediálny výučbový program na výučbu angličtiny pre deti od 8 do 13 rokov vhodný aj na interaktívne tabule viac»

 

 

Check Your Vocabulary for FCETempo CD-ROM 1 - 3

Multimediálny výučbový program na výučbu angličtiny na druhom stupni ZŠ vhodný aj na interaktívne tabule viac»