Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Informácie o skúškach UCLES poskytne

Britská rada

 

Informácie o skúškach
City & Guilds

City & Guilds

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Medzinárodné skúšky z angličtiny

Učebnice a testy pre prípravu na cambridgeské skúšky KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC a skúšky City & Guilds TOEFL a STANAG.

KET
Key English Test

KET je určený pre začiatočníkov. Skúšku je možné zložiť po cca. 180-200 hodinách výučby. učebnice a testy KET »

PET
Preliminary English Test

Testuje komunikačnú jazykovú spôsobilosť asi na úrovni dvoch tretín úrovne skúšky FCE. K dosiahnutiu tejto úrovne je potrebné okolo 380 hodín štúdia. učebnice a testy PET »

FCE
First Certificate in English (prvý certifikát)

Skúška na úrovni "upper-intermediate". FCE je uznávaná v obchodnej aj priemyselnej sfére. Skúška sa zvyčajne uskutočňuje po 500 až 600 hodinách výučby.

učebnice a testy FCE »

CAE
Certificate in Advanced English

Zloženie tejto skúšky potvrdzuje plnohodnotnú znalosť jazyka vo väčšine situácií - pri práci aj pri štúdiu. Skúšku uznávajú britské univerzity pre štúdium.

učebnice a testy CAE »

CPE
Certificate of Proficiency in English

Najnáročnejšia jazyková skúška zo všeobecnej angličtiny. Uznávajú ju inštitúcie vo väčšine krajín. CPE uznáva tiež veľa zamestnávateľov. učebnice a testy CPE »

BEC
Business English Certificate

Skúšky Business English Certificates (BEC) testujú angličtinu v obchodnej sfére, v službách a administratíve. Kandidáti nepotrebujú odborné znalosti, pretože sa hodnotí predovšetkým schopnosť komunikovať v obchodnom kontexte. Skúšky BEC využívajú medzinárodné spoločnosti pre rozvoj svojich zamestnancov. prípravné materiály »

IELTS
International English Language Testing System

IELTS uznáva väčšina univerzít v Spojenom kráľovstve, Austrálii, Novom Zélande, Kanade a v USA. IELTS vyhodnocuje vašu schopnosť študovať, či inak sa vzdelávať v angličtine. učebnice a testy IELTS »

TOEFL
Test of English as a Foreign English

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je medzinárodne uznávaná skúška, ktorej úlohou je merať znalosti angličtiny u záujemcov o štúdium v angličtine. prípravné materiály »

City & Guilds Qualifications

Skúšky sú určené stredoškolským študentom, ktorí chcú študovať na českých aj zahraničných vysokých školách, vysokoškolákom a tiež žiakom vyšších ročníkov ZŠ. Sú vhodné pre každého, kto chce alebo potrebuje preukázať znalosť angličtiny (napr. štátna správa) a získať lepšie pracovné príležitosti u českých aj zahraničných firiem. prípravné materiály »