Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Informácie o skúškach poskytne

PET Testbuilder

Recenzie

recenzie

prečítajte si recenzie na učebnice vydavateľstva Macmillan»

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Cambridge English: First FCE
učebnice a testy na skúšku

Učebnice a testy na skúšku FCE. Testy sú vhodné aj pre samoukov.

učebnica Direct to FCE

Učebnica Direct to FCE + free Website

Učebnica angličtiny pripravujúca na skúšku FCE (po novom Cambridge English First). Je vhodná pre kratšie kurzy. V cene učebnice je prístup na online aktivity pripravujúce na CB FCE (computer based FCE). viac »

Macmillan Practice Online

FCE Macmillan Practice Online

je e-learningový kurz pre prípravu na skúšku Cambridge First Certificate určený všetkým, ktorí sa chcú pripravovať na túto skúšku online.

Viac o Macmillan Practice Online »

učebnice Laser FCE

Laser

je tretie vydanie úspešnej päťdielnej sady učebníc pre teenagerov slúžiacej ako príprava na skúšku FCE.
viac o učebnici Laser»

učebnica Ready for First

novinkaReady for First (FCE)

Pripravuje na medzinárodnú skúšku z angličtiny Cambridge English: First (novelizovaná FCE od roku 2015). Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby cielene pripravovali na úlohy, ktoré sa objavia pri samotnej skúške. Obsahuje tiež cvičný test. Verzia s kľúčom je vhodná aj pre samoukov. viac »

učebnice Ready for First Certificate

Ready for First Certificate

príprava na medzinárodnú skúšku Cambridge First Certificate in English (FCE). Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby cielene pripravovali na úlohy, aké budú použité pri samotnej skúške. Verzia s kľúčom je vhodná aj pre samoukov.
viac o učebnici Ready for First Certificate »

FCE – testy a doplnkové materiály

First Certificate Language Practice

novinkaLanguage Practice for First (FCE)

Nové vydanie ku skúške Cambridge English: First (FCE), ktoré odráža zmeny v skúške platné od roku 2015. Súčásťou učebnice je prístup k ďalšiemu precvičovaniu na internete. viac »

First Certificate Language Practice

novinkaImprove Your Skills for First (FCE)

Sada učebníc Improve Your Skills for First poskytuje dôkladné a komplexné precvičenie jazykových schopností potrebných pre zloženie skúšky Cambridge English: First (FCE). viac »

Check Your Vocabulary for FCE

Check Your Vocabulary for FCE

Precvičte si a zdokonaľte si slovnú zásobu na skúšku FCE. viac»

učebnice First Certificate Testbuilder

First Certificate Testbuilder

cvičebné testy s nahrávkou, vysvetlením a nácvikom správnych testových techník. Umožní vám dosiahnuť na skúške čo najlepší výsledok. Vhodné pre samoukov k samoštúdiu. viac»

destination

Destination B1, B2, C1&C2

séria 3 učebníc anglickej gramatiky a slovnej zásoby určené na komplexné precvičenie a zdokonalenie slovnej zásoby a gramatiky v danej jazykovej úrovni podľa Európskeho referenčného rámca. Je vhodná aj pre samoukov. viac»