Dave Spencer na Slovensku Macmillan logo



Dôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Informácie o skúškach

City Guilds

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

City & Guilds Pitman Qualifications

City & GuildsCity & Guilds Pitman Qualifications je britskou neziskovou organizáciou, ktorá vznikla na základe kráľovskej charty a patrí medzi jednu z najväčších a najvýznamnejších inštitúcií zaoberajúcich sa poskytovaním certifikácií v oblasti odborného vzdelávania vo Veľkej Británii. Pôsobí tu viac ako 160 rokov a v britskom národnom vzdelávacom systéme zohráva zásadnú úlohu, pretože zaisťuje viac ako 50% britských národných vzdelávacích kvalifikácií (NVQs). Každým rokom táto inštitúcia vydá viac ako jeden milión certifikátov, ktoré zasahujú do väčšiny profesných oblastí. Svoju medzinárodnú činnosť vyvíja prostredníctvom asi 9,000 akreditovaných centier, medzi ktoré patria univerzity, vysoké školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie. Je prítomná asi v 100 krajinách sveta.

Certifikáty z anglického jazyka ESOL a SESOL boli vytvorené v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky a plní kritériá na jazykové vzdelávanie stanovené Ministerstvom vzdelávania Veľkej Británie.

Percentuálna hranica, pri ktorej kandidát uspel, je 60%. Vyplnené testy a nahrávky sú hodnotené a známkované nezávislými odborníkmi vo Veľkej Británii. Získané certifikáty majú celoživotnú platnosť.

Tieto skúšky sú určené stredoškolským študentom, ktorí sa chcú uchádzať o štúdium na českých, ale aj zahraničných vysokých školách, vysokoškolským študentom a študentom vyšších ročníkov základných škôl. Ďalej sú vhodné pre každého, kto chce či potrebuje preukázať znalosť anglického jazyka (napr. štátna správa) a zaistiť si tak prístup k lepším pracovným príležitostiam ako u slovenských, tak aj u medzinárodných spoločností v Európe a v anglicky hovoriacich krajinách.

Tabuľka prípravných materiálov

Tabuľku ukazujúcu vhodné materiály z produkcie vydavateľstva Macmillan pre prípravu na jednotlivé úrovne skúšky si môžete stiahnuť vo formáte pdf (123 kB).

Cvičné testy

Cvičné testy si môžete stiahnuť zo stránok www.cityandguilds.sk. Nájdete ich v sekcii Downloadable documents - Sample Tests.

Štruktúra skúšok

Stavba testov City & Guilds vychádza z komunikatívnej metódy jazykovej výučby (Communicative approach). Stupnice obidvoch skúšok rozlišujú päť úrovňových stupňov:

Basic (a1)
Elementary (a2)
Intermediate (b1, b2)
Higher Intermediate (c1)
Advanced (c2).

Časti skúšky ESOL sú rozdelené podľa toho, ktorú zo základných štyroch jazykových schopností testujú:

počúvanie
("listening")
použitie gramatiky
("grammar usage")
čítanie
("reading")
čítanie a písanie
("reading & writing")
písanie
("writing")

Spoken ESOL potom testuje vo svojich štyroch hovoriacich častiach ("speaking").