Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

David Spencer

David Spencer

autor učebnice Gateway
Zoznámte sa s ním »

Macmillan

Macmillan pozrite si video»

Recenzie

recenzie

prečítajte si recenzie na učebnice vydavateľstva Macmillan»

eltforum

Macmillan ELT na You Tube

pozrite si videá autorov Macmillan»

counter
Využívame služby WWW

počítadla. Dátum poslednej aktualizácie
13.07.2016

 

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Príspevok MŠVVaŠ SR na učebnice ANJ

Ministerstvo školstva poskytuje príspevok 11 € na učebnice anglického jazyka pre žiakov 6.-9. ročníka základných škôl a ročníky Prima – Kvarta osemročných gymnázií v marci 2016.

Škola nakupuje učebnice anglického jazyka z tohto príspevku pre 6. až 9. ročník a ročníky Prima – Kvarta osemročných gymnázií podľa vlastného výberu zo zoznamu schválených učebníc MŠVVaŠ SR a postupuje v zmysle dodržania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.

Pozrite si, ktoré Macmillan učebnice sú na zozname Ministerstva školstva »

Ceny učebníc sú prispôsobené tak, aby ste si ich mohli zakúpiť z ministerského príspevku. Keďže nevyčerpané prostriedky budete musieť vrátiť späť a nebude možné za nich zakúpiť iné materiály, ako napr. pracovné zošity, odporúčame ich využiť v plnej výške a zakúpiť učebnice, aby ste mali zásoby do budúcna.

Informácie o bonusoch pri nákupe učebníc vydavateľstva Macmillan Education nájdete tu »

Všetky Macmillan tituly z tohto zoznamu spĺňajú podmienky inovovaných Štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) pre základné školy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 1 a ISCED2).

Ceny učebníc všetkých titulov na ktoré škola dostane príspevok z Ministerstva školstva nebude viac ako 11 € za SB.

Ak by ste mali záujem o zaslanie vzorky učebníc alebo o osobnú návštevu u Vás v škole, kontaktujte prosím zástupcov vydavateľstva Macmillan Education na Slovensku:

Mgr. Daniela Krajňáková, tel.: 0905 302 803, email: d.krajnakova@macmillan.sk

Ing. Gréta Korpádiová, tel.: 0905 655 869, email: g.korpadiova@macmillan.sk

Všetky informácie týkajúce sa príspevku na učebnice, zoznam schválených učebníc zverejnený na edičnom portáli a najčastejšie otázky a odpovede spojené s uplatnením si nároku na príspevok nájdete na stránke Ministerstva Školstva.

Učebnice angličtiny odporúčané/preplácané MŠVVaŠ SR

pre 5. až 9. ročník - odporúčané a preplácané MŠVVaŠ SR

učebnica English World

English World 4. a 5. diel

Desaťdielna učebnica pre deti od 3. ročníka ZŠ. Metodika použitá v tomto kurze podporuje komunikáciu, sprevádzanú cvičeniami na posilnenie zručnosti čítania a písania. Učebnica je vizuálne pôsobivo spracovaná, obsahuje prvky CLIL. Učebnica je vhodná na prípravu na medzinárodné skúšky Cambridge Young Learners. Ministerstvo školstva odporúča English World 4 pre 6. a 7. ročník a English World 5 pre 8. a 9. ročník.

Viac informácií »

učebnica Motivate

Motivate 2. a 3. diel

Motivačná učebnica pre 2. stupeň ZŠ a tínedžerov na jazykových školách. Kurz má Ministerstvom školstva schválené všetky štyri úrovne, ale odporúča 2. diel pre 6. a 7. ročník a 3. diel pre 8. a 9. ročník. Vhodný je aj na výučbu v triedach so zmiešanou úrovňou znalosti jazyka. Každá lekcia kladie dôraz na medzi-kultúrne a medzi-predmetové vzťahy (CLIL) čerpajúce informácie z reálneho sveta. Obsahuje aj množstvo podporných materiálov pre učiteľa, aby bolo učenie čo najefektívnejšie.

viac informácií »

učebnica Macmillan Next Move

Macmillan Next Move 5. a 6. diel

Nová sedemdielna učebnica angličtiny pre 1. a 2. stupeň ZŠ (6-13 rokov) prináša do triedy reálny život. Kurz má veľmi flexibilný obsah, voliteľné doplnkové aktivity, digitálne komponenty pomáhajú vytvoriť rozmanité a zaujímavé vyučovacie hodiny. V každej lekcii sú aktivity, cez ktoré žiaci precestujú celý svet a učia sa o rôznych krajinách (CLIL). Teacher Presentation Kit obsahuje "Culture videos", tiež digitálnu učebnicu a animovanú prezentáciu "Phonics".

Ministerstvo školstva odporúča 5. diel do 6. a 7. ročníka a 6. diel do 8. a 9. ročníka.

Viac informácií »

učebnica Beyond

Beyond A1+ a Beyond A2

Beyond je šesťdielna učebnica, určená pre študentov vo veku od 12 do 19 rokov. Každý diel učebnice obsahuje učivo
 na 80 - 90 hodín, jeho flexibilita ho umožňuje použiť aj pre nižší (60 - 80) alebo vyšší (120+) časový rozsah výučby. Učebnica obsahuje prístup k Student's Online Resource Centre. Obrázky a témy v SB sú v každej lekcii doplnené o dve videá (Speaking video a Moving Picture video), veľký dôraz je kladený na Speaking a Writing.

Viac informácií »

učebnica Hot Spot

Učebnica Hot Spot 2. a 3. diel

5 dielna učebnica angličtiny pre 2. stupeň základných škôl. Učebnica angličtiny Hot Spot motivuje žiakov výberom vhodných tém, textov a príbehov, ktoré zohľadňujú záujmy a pohľad na svet tejto vekovej skupiny. Metodika pre učiteľa poskytuje návody ako pracovať so žiakmi s dyslexiou.

Viac informácií »

Nové učebnice angličtiny

Učebnice angličtiny a iné výučbové materiály

učebnica Tiger Time

Tiger Time

Tiger Time je príťažlivý, 6-úrovňový základný kurz anglického jazyka, vhodný od 1. ročníka ZŠ. Jazyk je prezentovaný cez príbehy a rôzne prostredia s rôznymi postavami, ktoré sa menia a rastú spolu so žiakmi, a ktoré odrážajú ich vyvíjajúce sa záujmy a potreby v určitom veku. viac »

Stiahnite si učebný plán k učebnici Tiger Time 1 »

učebnica Grammar Goals

Grammar Goals

Grammar Goals je nová, 6-úrovňová séria gramatiky určená pre deti a mládež vo veku od 7-16 rokov. Precvičuje gramatiku v živom a zmysluplnom kontexte a ponúka praktické úlohy podobné tým, ktoré sú použité v Cambridge a Trinity skúškach. viac »

DVD set Culture View

DVD set Culture View

DVD set ponúka pohľad do súčasnej kultúry a života vo Veľkej Británii. Videá sú špeciálne pripravené pre mladého študenta. Tento video materiál môže byť využitý v spojení s akoukoľvek učebnicou angličtiny, alebo v akomkoľvek kurze podporujúcom sekundárne vyučovanie. viac »

učebnica Open Mind

Open Mind

Učebnica angličtiny Open Mind je určená najmä pre tzv. mladých dospelých na stredných a vysokých školách a pomaturitnom štúdiu angličtiny. Je tiež vhodná na výučbu všeobecnej angličtiny pre dospelých v akomkoľvek veku. viac »

učebnica Beyond

Beyond

Beyond je nová, 6-dielna séria učebníc, vhodná pre tínedžerov učiacich sa anglický jazyk. Podľa SERR pre jazyky pokrýva úrovne od A1+ po B2 a korešponduje s požiadavkami na medzinárodné jazykové skúšky na jednotlivých úrovniach. viac »

učebnica Language Practice  for First

Language Practice for First (FCE)
Language Practice for Advanced (CAE)

Sada učebníc Language Practice Series ponúka po novom dva nové diely ku skúškam Cambridge English: First (FCE) a Cambridge English: Advanced (CAE), v ktorých od roku 2015 dochádza k zmenám. Súšasťou učebníc je aj prístup k ďalšiemu precvičovaniu na internete.
viac »

učebnica Improve Your Skills for First

Improve your Skills for First (FCE)

Sada učebníc Improve Your Skills for First poskytuje dôkladné a komplexné precvičenie jazykových zručností, ktoré sú potrebné na zloženie skúšky Cambridge English: First (FCE).
viac »

učebnica In Company 3rd edition

In Company 3.0 + Online Workbook & Resource Centre

Učebnica angličtiny In Company 3.0 je tretím vydaním úspešnej a obľúbenej učebnice. Je určená hlavne na výučbu vo firemných kurzoch. Súčasťou učebnice je Online Workbook (pracovný zošit) a Resource Centre (databáza materiálov) na internete.
viac »

učebnica Macmillan Next Move

Macmillan Next Move

 

Učením sa anglického jazyka z učebnice Macmillan Next Move precestujú deti celý svet. Takto spoznávajú rôzne krajiny, národy a ich kultúry. Učebnica pomáha formovať ich jazykové aj kultúrne povedomie, a cez osvojovanie si angličtiny, ako komunikačného jazyka, sa žiaci naučia lepšie chápať sami seba, vlastnú kultúru a svet, ktorý ich obklopuje. viac »

učebnica Ready for Advanced

Ready for Advanced (CAE)

Pripravuje na skúšku Cambridge English: Advanced (CAE). Verzia s kľúčom je vhodná aj pre samoukov.
viac »

učebnica Ready for First

Ready for First (FCE)

Pripravuje na medzinárodnú skúšku z angličtiny Cambridge English: First (novelizovaná FCE od roku 2015). Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby cielene pripravovali na úlohy, ktoré sa objavia pri samotnej skúške. Obsahuje tiež cvičný test. Verzia s kľúčom je vhodná aj pre samoukov.
viac »

učebnica Motivate!

Motivate!

Motivate! je nová učebnica angličtiny pre výučbu na 2. stupni základných škôl a v nižších ročníkoch viacročných gymnázií. Učebnica je metodicky spracovaná tak, aby vyhovovala výučbe v triedach s rôzne nadanými študentmi. viac »

Kombinované učebnice

sú učebnice angličtiny kombinujúce všeobecnú a firemnú angličtinu (Business English). Kombinované učebnice angličtiny spájajú výhody kurzu všeobecnej angličtiny a firemného obsahu. Macmillan vám teraz ponúka dva kombinované kurzy »

učebnica Macmillan English Quest

Macmillan English Quest

Macmillan English Quest je nová, veselá a veľmi pestrá 6dielna učebnica angličtiny pre deti od 1. ročníka ZŠ. Základnou myšlienkou učebnice je učiť sa jazyk na ceste za objavmi skutočného sveta. Tento kurz predchádza učebnici English World, ale je vhodný aj ako predchodca iných učebníc určených pre 3. a 4. ročníky. viac »

Vzorku učebnice Vám pošleme po vyplnení formulára, ktorý nájdete tu »