Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

500 Activities for the Primary Classroom

500 Activities for the Primary Classroom

Patch and Robby Show DVD

angličtina pre deti na DVD

Patch DVD

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

základná škola - 1. a 2. trieda

Učebnice angličtiny pre deti v 1. a 2. triede ZŠ

učebnica Tiger Time

novinkaTiger Time

Tiger Time je príťažlivý, 6-úrovňový základný kurz anglického jazyka, vhodný od 1. ročníka ZŠ. Jazyk je prezentovaný cez príbehy a rôzne prostredia s rôznymi postavami, ktoré sa menia a rastú spolu so žiakmi, a ktoré odrážajú ich vyvíjajúce sa záujmy a potreby v určitom veku. viac »

Stiahnite si učebný plán k učebnici Tiger Time 1 »

učebnica Macmillan Next Move

novinkaMacmillan Next Move

 

Učením sa anglického jazyka z učebnice Macmillan Next Move precestujú deti celý svet. Takto spoznávajú rôzne krajiny, národy a ich kultúry. Učebnica pomáha formovať ich jazykové aj kultúrne povedomie, a cez osvojovanie si angličtiny, ako komunikačného jazyka, sa žiaci naučia lepšie chápať sami seba, vlastnú kultúru a svet, ktorý ich obklopuje. viac »

učebnica Macmillan English Quest

Macmillan English Quest

Macmillan English Quest je nová, veselá a veľmi pestrá 2dielna učebnica angličtiny pre deti 1. a 2. triedy ZŠ. Základnou myšlienkou učebnice je učiť sa jazyk na ceste za objavmi skutočného sveta. Tento kurz predchádza učebnici English World, ale je vhodný aj ako predchodca iných učebníc určených pre 3. a 4. ročníky. viac »

Stiahnite si učebný plán k učebnici Macmillan English Quest 1 a 2 »

slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica Little Bugs

Little Bugs 1 a 2

je učebnica pre deti vo veku 6-8 rokov. Je náročnejšia v porovnaní s učebnicou Here Comes Minibus, preto je vhodná pre deti, ktoré mali angličtinu v materskej škôlke, alebo do jazykových škôl. Ak hľadáte učebnicu, ktorá spĺňa súčasné trendy vo výučbe angličtiny malých detí, Little Bugs je vhodným výberom. viac »

učebnica Mini Magic

Mini Magic

je dvojdielna učebnica pre malé deti, ktoré sa začínajú učiť angličtinu. Učebnica má odporúčanie MŠ SR do 1. a 2. ročníka na ZŠ. Mini Magic bola ohodnotená ako Highly Commended v súťaži Duke of Edinburgh English Language Book Award. Nadväzuje na ňu učebnica Story Magic. viac »
slovensk slovnekslovenský slovníček