Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

700 Classroom Activities

700 Classroom Activities

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

základná škola - 2. stupeň a 8ročné gymnázium

 

Vyberte si učebnicu, ktorá vám najviac vyhovuje »

 

Učebnice angličtiny pre deti na 2. stupni ZŠ a na viacročných gymnáziách.

učebnica Beyond

novinkadolozkaBeyond

Beyond je nová, 6-dielna séria učebníc, vhodná pre tínedžerov učiacich sa anglický jazyk. Podľa SERR pre jazyky pokrýva úrovne od A1+ po B2 a korešponduje s požiadavkami na medzinárodné jazykové skúšky na jednotlivých úrovniach. viac »

učebnica Motivate!

Motivate!

Motivate! je nová učebnica angličtiny pre výučbu na 2. stupni základných škôl a v nižších ročníkoch viacročných gymnázií. Učebnica je metodicky spracovaná tak, aby vyhovovala výučbe v triedach s rôzne nadanými študentmi. viac »

učebnica English World

dolozkaEnglish World

je 10 dielna učebnica s prvkami CLIL pre základné školy a vyššie diely aj pre SŠ. Je vhodná pre deti, ktoré už majú základy angličtiny, ale aj pre začiatočníkov. Metodika učebnice je postavená na kombinácii aktivít, ktoré učitelia využívajú, lebo fungujú, a nových, inovatívnych prvkoch pre súčasnú modernú triedu. Vyučovanie je podporované veľkými plagátmi a jedným z množstva komponentov je aj DVD na interaktívnu tabuľu.
Viac informácií o učebnici English Word tu»
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnica New Inspiration

New Inspiration

je 4dielna učebnica pre mládež. Každá lekcia obsahuje prezentáciu a precvičenie nového učiva, opakovacie cvičenia, oddiel s kulturnými témami a tiež špeciálne časti pre heterogénne triedy (mixed-ability classes). Učebnica je vhodná pre nematuritné odbory. viac »

Here's Patch the Puppy Pupil's Book

Inspiration

je 4 dielna učebnica pre mládež. Každá lekcia obsahuje prezentáciu a precvičenie nového učiva, opakovacie cvičenia, oddiel s kultúrnymi témami a tiež špeciálne oddiely pre heterogénne triedy (mixed-ability classes) Doporučujeme do posledných ročníkov ZŠ. viac»
slovensk slovnekslovenský slovníček

Hot Spot

Hot Spot + CD-ROM

je 5 dielna učebnica angličtiny pre 2. stupeň základných škôl. Učebnica angličtiny Hot Spot motivuje žiakov výberom vhodných tém, textov a príbehov, ktoré zohľadňujú záujmy a pohľad na svet tejto vekovej skupiny. viac»

učebnica Grammar Goals

Grammar Goals

Grammar Goals je nová, 6-úrovňová séria gramatiky určená pre deti a mládež vo veku od 7-16 rokov. Precvičuje gramatiku v živom a zmysluplnom kontexte a ponúka praktické úlohy podobné tým, ktoré sú použité v Cambridge a Trinity skúškach. viac »

učebnice Tempo

Tempo

je 3 dielna učebnica angličtiny pro 2. stupeň základných škôl. Má jasnú štruktúru lekcií, obsahuje oddiely Cutlure spot, Photostory a Let's Check. Pracovný zošit je možné zakúpit si aj bez CD-ROM. viac»
slovensk slovnekslovenský slovníček

učebnice angličtiny Smart

Smart

je 4 dielna učebnica pro žiakov vo veku 10 až 14 rokov. Témy učebnice sú volené tak, aby boli blízke nám, stredoeurópanom. Doporučujeme pre základné školy. viac»
slovensk slovnekslovenský slovníček + gramatika a preklady

učebnice angličtiny Shine

Shine

je 3 dielna učebnica pre žiakov vo veku 11 až 14 rokov. Učebnica kladie dôraz na gramatickú a lexikálnu správnosť, a preto je vhodná pre viacročné gymnázia, kde žiaci budú tieto znalosti potrebovať pri maturitnej skúške. Učebnica tiež vyniká častým opakovaním po krátkych úsekoch - každá 5. dvojstrana je opakovaním predchádzajúcich štyroch. K učebnici sme vydali anglicko-slovenský slovníček, výklad gramatiky a prekladové cvičenia. viac»
slovensk slovnekslovenský slovníček + gramatika a preklady

Doplnkové materiály

DVD set Culture View

DVD set Culture View

DVD set ponúka pohľad do súčasnej kultúry a života vo Veľkej Británii. Videá sú špeciálne pripravené pre mladého študenta. Tento video materiál môže byť využitý v spojení s akoukoľvek učebnicou angličtiny, alebo v akomkoľvek kurze podporujúcom sekundárne vyučovanie. viac »

Macmillan Topics - anglická témata

Macmillan Topics

Sada kníh na čítanie zameraných na rôzne témy a na využitie medzipredmetových vzťahov pri výučbe angličtiny.viac»

Obrázkový slovník

Macmillan Essential Dictionary s CD-ROM

výkladový slovník pre študentov angličtiny zobrazuje a jednoduchou angličtinou vysvetľuje, kedy a ako sa slová správne používajú, a uvádza príklady použitia.viac»