e-learning, výuka online, Macmillan Practice Online
  • English
  • Slovensky

e-learning
výučba angličtiny online

Macmillan English Campus, Macmillan Practice Online - e-learning a štúdium angličtiny online od nakladateľstva Macmillan

Vitajte na stránkach online produktov nakladateľstva Macmillan.

Radi by sme vám predstavili e-learning z produkcie nakladateľstva Macmillan pre jednotlivcov aj malé skupiny, pre školy aj pre veľké inštitúcie. E-learning vám umožní úplne prispôsobiť výučbu angličtiny vašim potrebám. Špičkové interaktívne cvičeniaí precvičujú posluch, čítanie, gramatiku, slovnú zásobu a výslovnosť. Postupovať môžete tempom, ktoré vám najlepšie vyhovuje.

Výučbové materiály zahrňujú všetky pokročilosti od začiatočníkov po veľmi pokročilých. Jednotlivé kurzy sú určené nie len pre študentov všeobecnej angličtiny, ale ponúka tiež špecializované kurzy na prípravu na medzinárodné skúšky, kurzy zamerané na obchodnú a inú odbornú angličtinu. Všetky produkty boli pripravené poprednými odborníkmi v oblasti výučby angličtiny a cvičenia boli napísané známymi autormi učebníc.

Macmillan Practice Online

Tento produkt je vhodný hlavne pre jednotlivcov, malé skupiny a malé jazykové školy. Macmillan Practice Online ponúka všeobecné kurzy angličtiny, špecializované kurzy na prípravu na skúšky a kurzy vytvorené ako doplnok k učebniciam vydavateľstva Macmillan.
viac inforamácií o Macmillan Practice Online»

Macmillan English Campus Standard Edition

Tento produkt je vhodným riešením pre školy, kde počet študentov sa pohybuje v stovkách. Umožňuje prístup ku kompletnej databáze výučbových materiálov. Študenti môžu použiť niektorý z vopred pripravených kurzov, avšak učiteľ má možnosť zostaviť kurzy nové, presne zodpovedajúce potrebám jeho študentov. Dosiahnuté výsledky a priebežný postup práce môže učiteľ jednoducho sledovať.
viac informácií o Macmillan English Campus Standard Edition»

Macmillan English Campus Customized Edition

Tento produkt je určený pre veľké inštitúcie a firmy, kde počet študentov sa pohybuje v tisícoch. Customized Edition je úplne prispôsobená potrebám konkrétnej inštitúcie po obsahovej, aj po vzhľadovej stránke. Okrem materiálov obsiahnutých v Standard Edition pripravíme nové cvičenia a prípadne nové kurzy presne zodpovedajúce potrebám inštitúcie. Učiteľ má možnosť detailne sledovať dosiahnuté výsledky a postup štúdia jednotlivých studentov.
viac informácií o Macmillan English Campus Customized Edition»