e-learning, výuka online, Macmillan Practice Online
  • English
  • Slovensky

Animovaný sprievodca Macmillan English Campus

anglicky »


využíváme služby
WWW počítadla .
aktualizováno 25.09.13

Čo obsahuje Macmillan English Campus?

štúdium angličtiny online - Macmillan English Campus

Výučbové materiály

Macmillan English Campus obsahuje online databázu výučbových materiálov v rozsahu asi 3 000 interaktívnych cvičení. Databáza je priebežne doplňovaná o nové materiály.

Úrovne jazykovej znalosti

E-learning Macmillan English Campus môžu používať študenti angličtiny v úrovniach Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate a Advanced. Študenti sa tiež môžu s pomocou MEC pripravovať na medzinárodné skúšky KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC, BEC Preliminary, BEC Vantage a BEC Higher.

vybrané materiály si môžete vyskúšať na anglických stránkach»

Macmillan English Campus

Kurzy

Nákupom Macmillan English Campus získa inštitúcia online prístup ku všetkým materiálom z databázy. Z nich si môže zostaviť vlastné kurzy tak, aby presne vyhovovali potrebám ich študentov. Materiály obsiahnuté v online kurze je možné rozdeliť na lekcie, podobeě ako v tlačenej učebnici.

Je možné zostaviť všeobecné kurzy v rôznych jazykových úrovniach, špecializované kurzy angličtiny (obchodná, akademická, príprava na skúšky) ale aj napr. gramatický kurz, posluchový kurz a pod.

Pathways

Macmillan English Campus obsahuje aj pripravené kurzy - pathways, ktoré boli navrhnuté tak, aby vyhovovali čo najväčšiemu počtu užívateľov. Využijú ju školy, ktoré nemajú záujem pripravovať si vlastné kurzy. Jedná sa o kurzy všeobecnej a obchodnej angličtiny vo všetkých úrovniach, prípravné kurzy ku skúškam KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC, BEC Preliminary, BEC Vantage a BEC Higher a kurzy, ktoré môžu byť doplnkom vybraných učebníc z produkcie nakladateľstva Macmillan.

Online slovník

Súčasťou Macmillan English Campus je prístup k Macmillan English Dictionary Online, internetovej verzie výkladového slovníka pre študentov angličtiny, ktorý uvádza podrobné informácie o tom, kedy a ako sa slová správne používajú, vysvetľuje významy a uvádza príklady použitia.

Macmillan English Dictionary online

Aktuálne správy

Každý týždeň sa v Macmillan English Campus objaví správa z anglicky písanej tlače, upravená do troch úrovní obtiažnosti. K dispozícii je tiež archív starších správ.

Hry

Databáza jazykových hier v rôznom formáte (akčné hry, krížovky, osemsmerovky) slúžia hlavne k precvičovaniu gramatiky a slovnej zásoby. Databáza je raz za mesiac aktualizovaná.

Testy

Do databázy testov boli zaradené postupové aj záverečné testy.

Test Compiler

MEC je možné používať aj na testovanie študentov online. Obsahuje unikátny Test Compiler, který umožňuje tvoriť testy z viac než 6 500 testových položiek, ktoré sú študentom inak neprístupné. Učiteľ si môže nastaviť parametre testu - úroveň pokročilosti, dĺžku testu a pod. Test je vyhodnocovaný automaticky bez nutnosti zásahu učiteľa.

Metodická databáze

Do učitelskej sekcie bola zaradená databáza metodických materiálov, odkiaľ učitelia môžu čerpať informácie, ktoré im pomôžu lepšie učiť a ľahšie integrovať Macmillan English Campus do výučby.

Markbook

Tu sa zaznamenávajú výsledky študentov. Študent vidí len svoje výsledky, ale učiteľ vidí výsledky celej svojej virtuálnej triedy.

Výsledky študentov

Učiteľ môže výsledky študentov sledovať online, alebo si ich stiahnuť a vytlačiť.