e-learning, výuka online, Macmillan Practice Online
  • English
  • Slovensky

Animovaný sprievodca Macmillan English Campus

anglicky »


využíváme služby
WWW počítadla .
aktualizováno 12.08.13

Pre koho je Macmillan English Campus Standard Edition?

Macmillan English Campus - e-learning na výučbu angličtiny online

Macmillan English Campus (MEC) Standard Edition je určený pre všetky inštitúcie, kde ho bude používať najmenej 250 užívateľov.

Je vhodný pre stredné školy, vysoké a jazykové školy s denným aj diaľkovým štúdijným programom. Macmillan English Campus je možné tiež používať v triede na interaktívnej tabuli a takto motivovať študentov, aby ho využívali aj sami doma alebo v študovni.

Macmillan English Campus je tiež vhodný pre firmy, kde môže čiastočne nahradiť výučbu s vyučujúcim. Aj zamestnanci, ktorí sa často nemôžu výučby s vyučujúcim zúčastniť, budú mať k dispozíicii dostatok materiálov ku štúdiu a precvičovaniu už osvojených vedomostí.

Macmillan English Campus

Technické požiadavky

 

interaktivní tabule a Macmillan English CampusMacmillan English Campus nemá žiadne zvláštne technické požiadavky, je možné ho používať na každom počítači pripojenom k internetu prostredníctvom internetového vyhľadávača. Garantovaná je funkčnosť v Microsoft Explorer, ale uspokojivo funguje aj v alternatívnych vyhľadávačoch.

Inštitúcie si kupujú len prístup k MEC, do počítačov nie je nutné nič inštalovať ani v nich nič nastavovať. Pre posluchová cvičenia musí byť počítač vybavený reproduktormi alebo sluchátkami.