e-learning, výuka online, Macmillan Practice Online
  • English
  • Slovensky

Cena od
9 €

za 12 mesiacov*)

*) ceny stanovené v librách od GBP 7,-

výuka angličtiny online

Stránky podpory pre učiteľov

informácie anglicky »

Kúpte si MPO

ceny »


využíváme služby
WWW počítadla .
aktualizováno 20.11.13

Pre koho je MPO?

e-learning, výučba angličtiny online

Macmillan Practice Online (MPO) je určená pre jednotlivcov, ktorí ju budú používať k samoštúdiu, ale aj pre jazykové školy, ktoré môžu zakúpiť MPO ako doplnok ku svojim kurzom. MPO kurzy všeobecnej angličtiny nie sú viazané na konkrétnu učebnicu a môžu byť použité ako doplnok ku ktorejkoľvek učebnici angličtiny v zodpovedajúcej jazykovej úrovni.

MPO je možné zakúpiť aj pre jedného užívateľa a preto je ideálnym riešením pre jednotlivcov ale tiež pre malé skupiny či malé jazykové školy.

Študenti môžu MPO používať na prehĺbenie, precvičeniu a opakovanie učiva.

Študenti pracujú s MPO úplne samostatne bez pomoci učiteľa, jich výsledky sa zaznamenávajú v sekcii Markbook. Tieto výsledky môžu študenti stiahnuť vo formáte PDF a odoslať emailom učiteľovi, pokiaľ to od neho učiteľ vyžaduje.