Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Časopis zdarma

emagazine

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Angličtina pre samoukov

Angličtina pre samoukov

tu vám ponúkame prehľad materiálov pre výučbu angličtiny vhodných pre samoukov k štúdiu bez pomoci učiteľa. Materiály sme rozdelili do nasledujúcich skupín:

Výučba online - e-learning

FCE Macmilan Practice Online

Macmillan Practice Online

je rada e-learningových kurzov pre študentov, ktorí sa chcú zdokonaliť v angličtine alebo pripraviť na skúšky online.
viac o Macmillan Practice Online »

 

Slovníky

Výkladové slovníky pre študentov angličtiny aj pre samoukov slúžia okrem zisťovania významu slov hlavne k vyhľadávaniu informácií o tom, ako a kedy sa slová používajú. Umožňujú vám teda používať slová správne a prirodzene.

Macmillan English Dictionary

Macmillan English Dictionary new edition + CD-ROM

Tento anglický výkladový slovník je určený pre pokročilých študentov a učiteľov, po novom obsahuje thesaurus - slovník anglických synoným

Macmillan Essential Dictionary

Macmillan Essential Dictionary + CD-ROM

Tento anglický výkladový slovník je určený pre maturantov, stredoškolákov a stredne pokročilých študentov.

Macmillan Phrasal Verbs Plus

Macmillan Phrasal Verbs Plus

Tento anglický výkladový slovník frázových slovies vysvetľuje nielen významy, ale tiež správne použitie frázových slovies a frázových podstatných a prídavných mien.

 

Príprava na medzinárodné skúšky

Ready for PETReady for FirstReady for CAE

 

Testbuilders

Knihy Testbuilders - je séria kníh vhodných pre samoukov k príprave na medzinárodné skúšky z angličtiny. Každá obsahuje sadu štyroch kompletných testov, vrátane posluchovej časti, ktorej nahrávka je k dispozícii na CD. Naviac je každá testovaná časť preložená stránkami Further Practice and Guidance, ktorých účelom je vysvetľovať a nacvičovať stratégie a techniky, pomocou ktorých dosiahne študent najlepšieho výsledku. V súčasnosti sú v predaji tieto diely:


PET
PET Testbuilder

FCE Testbuilder
First Certificate Testbuilder

CAE TEstbuilder
CAE
Testbuilder

CPE Testbuilder
Proficiency
Testbuilder

IELTS Testbuilder
IELTS
Testbuilder

BEC
BEC
Testbuilder

Precvičovanie slovnej zásoby a gramatiky

učebnica Ready for First

Ready for First (FCE)

Pripravuje na medzinárodnú skúšku z angličtiny Cambridge English: First (novelizovaná FCE od roku 2015). Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby cielene pripravovali na úlohy, ktoré sa objavia pri samotnej skúške. Obsahuje tiež cvičný test. Verzia s kľúčom je vhodná aj pre samoukov.
viac »

učebnica Ready for Advanced

Ready for Advanced

Pripravuje na skúšku Cambridge English: Advanced (CAE). Verzia s kľúčom je vhodná aj pre samoukov.
viac »

destination

Destination B1, B2, C1&C2

séria 3 učebníc anglickej gramatiky a slovnej zásoby určené na komplexné precvičenie a zdokonalenie slovnej zásoby a gramatiky v danej jazykovej úrovni podľa Európskeho referenčného rámca. Je vhodná aj pre samoukov. viac»

 

Macmillan Vocabulary Practice Science

Macmillan English Grammar in Context

séria 3 učebníc gramatiky v úrovniach Essential, Intermediate a Advanced, do ktorých boli zaradené zaujímavé texty vzťahujúce sa k rôznym školským predmetom. viac»

 

Check Your Vocabulary for FCE

Check Your Vocabulary series

Precvičte si a zdokonaľte si slovnú zásobu na rôzne typy skúšok. viac»

Advanced Language Practice

Language Practice Series

Séria štyroch kníh vhodných pre samoukov slúžiaca k výučbe a precvičovaniu slovnej zásoby a gramatiky. Každá lekcia sa skladá z výkladovej časti a z časti s viacerými cvičeniami. Verzia s kľúčom je vhodná k samoštúdiu. Vhodné pre mierne pokročilých a prípravu na skúšky KET, PET, FCE, CAE a CPE. viac»

Macmillan Readers

Macmillan Readers

Knihy zjednodušeného čítania sú upravené do 5 úrovní pokročilosti. Keď si vyberiete tú správnu, môžete ju čítať bez slovníka a obsahu budete rozumieť. Preto sú vhodné aj pre samoukov. Vyberať si môžete z klasickej aj modernej literatúry, detektívnych príbehov aj romantických románov. K väčšine titulov existuje audionahrávka na CD a doplnkové aktivity voľne prístupné na internete. viac»

 Obchodná angličtina

Buiness Builder

Business Grammar Builder a Essential Business Grammar Builder- podobne ako Language Practice Series slúži k precvičeniu gramatiky. Aj štruktúra lekcií je podobná. Všetky texty, príklady a cvičenia sú však z oblasti obchodnej angličtiny. Každá lekcia obsahuje aj cvičenia precvičujúce daný jav v kontexte - dialógy, články z novín, časopisov a internetu. Tieto články sú nahovorené rodenými angličanmi. Nahrávka je priložená na CD. viac»

Business English Handbook

Business English Handbook - podtitul tejto knihy hovorí The whole of business in one book. Kniha komplexne pokrýva oblasť obchodnej angličtiny. viac»