slovníky Macmillan

Aké je nové slovo pre tento týždeň?

Prečítajte si o ňom a počúvajte tu.

Ocenenie pre slovníky Macmillan

Slovníky Macmillan získali niekoľko ocenení viac»

Pomoc s inštaláciou

Potrebujete pomoc s inštaláciou alebo spustením CD-ROM? Vyskúšajte DUW.

_

Macmillan logo

anglický slovník pre iPhone a iPad

anglický slovník pre študentov angličtiny pre iPhone a iPad

anglický slovník pre iPad a iPhoneAnglický výkladový slovník pre študentov angličtiny Macmillan English Dictionary môžete získať aj vo svojom iPhone alebo iPade. Vďaka tomu budete mať stále k dispozícii:

informácie o vyše 100 000 slovných významoch v angličtine

odposluch správnej výslovnosti anglických slov

možnosť vytvárať si vlastné zoznamy slovíčok

nenáročné a rýchle vyhľadávanie

interaktívne testy slovnej zásoby v troch úrovniach náročnosti, obsahujúce aj odposluchovú časť

Ďalšie vlastnosti

500 hesiel doplnených kolokáciami

100 hesiel doplnených informáciami o najčastejších chybách v angličtine

synonymá

informácie o správnom použití s príkladmi

rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou

Viete, že?

Viete, že angličtina má asi 750 000 slov, no napriek tomu 90 % písaného či hovoreného textu v angličtině tvorí iba 7 500 najpoužívanejších slov? Rodení anglicky hovoriaci ľudia teda až v 90 % rozhovorov využívajú len 1 % celej slovnej zásoby, ktorú majú k dispozícii! Tieto slová sú aj pre študentov angličtiny najužitočnejšie, preto sú v Macmillan English Dictionary zvýraznené červenou farbou a rozdelené hviezdičkami do 3 skupín podľa frekvencie používania.

app storeCena a nákup

Anglický výkladový slovník Macmillan English Dictionary pre iPhone a iPad si môžete kúpíť v App Store.