slovníky Macmillan

Aké je nové slovo pre tento týždeň?

Prečítajte si o ňom a počúvajte tu.

Ocenenie pre slovníky Macmillan

Slovníky Macmillan získali niekoľko ocenení viac»

Pomoc s inštaláciou

Potrebujete pomoc s inštaláciou alebo spustením CD-ROM? Vyskúšajte DUW.

x x x

Macmillan logo

Slovníky pre študentov a učiteľov

Anglické výkladové slovníky

informace

Výkladové slovníky Macmillan končia v tlačenej podobe. Posledné sa tlačia tohto roku a od budúceho roka budú iba na internete.

nové vydáníMacmillan English Dictionary Online

je kompletný anglický výkladový slovník na internete. Používanie je ZDARMA. Viac»

Macmillan English Dictionary

Macmillan English Dictionary new edition

for Advanced Learners of English

Nové vydanie anglického výkladového slovníka pre pokročilých študentov, učiteľov, prekladateľov a tlmočníkov. Vedľa významu slov uvádza podrobné informácie o ich správnom použití doplnených príkladmi. V predaji s CD-ROM, ktorý obsahuje vlastný slovník a tiež thesaurus - anglický slovník synoným, antoným a príbuzných slov.

Macmillan Essential Dictionary

Macmillan Essential Dictionary

for Learners of English

Anglický výkladový slovník pre stredne pokročilých študentov, stredoškolákov a maturantov. Ukazuje a vysvetľuje významy slov a tiež ich správne použitie. Píšte a hovorte bez chýb! V predaji s CD-ROM.

Macmillan Phrasal Verbs Plus

Macmillan Phrasal Verbs Plus

slovník frázových slovies

Slovník anglických frázových slovies pre študentov angličtiny nielen že uvádza ich významy, ale hlavne ukazuje a vysvetľuje, ako a kedy sa jednotlivé frázové slovesá správne používajú. Veľa hesiel je doplnených názornými ilustráciami. Slovník obsahuje tiež obsah jednoslovných výrazov, ktorý umožňuje vyhľadať frázové sloveso pomocou jednoslovného ekvivalentu, ktorý už študent pozná.

Macmillan School Dictionary

Macmillan School Dictionary

pre štúdium v angličtine

Anglický výkladový slovník pre študentov škôl, kde vyučovanie niektorých predmetov prebieha v angličtine (anglické gymnáziá a tiež zahraničné stredné školy). Okrem bežnej slovnej zásoby je rozšírený o výrazy potrebné pre štúdium biológie, matematiky, fyziky, chémie, sociológie, literatúry a ďalších predmetov.