slovníky Macmillan

Aké je nové slovo pre tento týždeň?

Prečítajte si o ňom a počúvajte tu.

Ocenenie pre slovníky Macmillan

Slovníky Macmillan získali niekoľko ocenení viac»

Pomoc s inštaláciou

Potrebujete pomoc s inštaláciou alebo spustením CD-ROM? Vyskúšajte DUW.

_

Macmillan logo

Macmillan Collocations Dictionary

Macmillan Collocation Dictionary slovník anglických kolokací

Macmillan Collocations Dictionary - anglický slovník kolokácií

Macmillan Collocation Dictionary je slovník anglických kolokácií, t. j. typických slovných spojení a kombinácií v angličtine. Slovník obsahuje 4 500 starostlivo vybraných hesiel, dôsledne zameraných na produktívne potreby študentov, t. j. na to, aby sa dokázali vyjadrovať správne, efektívne a prirodzene.

Čo je kolokácia?

Niektoré slová majú tendenciu vyskytovať sa popri iných slovách častejšie, napr. ak chceme v slovenčine vyjadriť, že vietor bude fúkať vysokou rýchlosťou, použijeme namiesto spojenia rýchly vietor povieme silný vietor. Silný vietor je teda v slovenčine kolokácia, avšak spojenie rýchly vietor nie! Bez toho, aby sme si to uvedomovali, používame kolokacie v komunikácii často. Častejšie a prirodzenejšie používame typické kombinácie slov, než neobvyklé spojenia.

Prečo máme používať správne kolokácie?

Ak nepoužívame v angličtine správne kolokácie, spravidla to nespôsobí nedorozumenia. No ak budeme používať správne kolokácie, naša angličtina bude prirodzená, ako sa vyjadruje rodený angličtinár. Správne použitie kolokácií je dôležité najmä pre stredne pokročilých a pokročilých študentov.

Prelistujte si Macmillan Collocations Dictionary

Strany obracajte kliknutím na ich okraje, zväčšujte ich kliknutím do plochy, ďalším kliknutím ich zväčšíte do pohodlne čitateľnej veľkosti. Klávesou fullscreen fullscreen stránky zväčšíte na celú plochu obrazovky.

 

Ako Vám Macmillan Collocations Dictionary pomôže pri štúdiu?

Macmillan Collocations Dictionary obsahuje heslá, ktoré sa v angličtine používajú často a ktorých správne kolokácie študenti často nedokážu odhadnúť. Naopak, autori do publikácie nezaradili heslá a kolokácie, ktoré študenti zvyčajne používajú správne vďaka jazykovému citu: dress - long, short, old, new, cheap, expensive, green, brown, red atď.

Zdroj informácií pre Macmillan Collocations Dictionary

Všetky informácie obsiahnuté v slovníku autori zhromaždili na základe analýzy rozsiahlej vzorky (viac jako 2 miliárd slov!) hovoreného a písaného jazyka, tzv. jazykového korpusu. Pre analýzu použili pokročilý softvér, ktorý dokonale identifikuje typické a časté kolokácie. Zaujímavé informácie o vzniku slovníka nájdete na anglických stránkach.

Cena

Cenu nájdete v ceníku.