slovníky Macmillan

Aké je nové slovo pre tento týždeň?

Prečítajte si o ňom a počúvajte tu.

Ocenenie pre slovníky Macmillan

Slovníky Macmillan získali niekoľko ocenení viac»

Pomoc s inštaláciou

Potrebujete pomoc s inštaláciou alebo spustením CD-ROM? Vyskúšajte DUW.

_

Macmillan logo

Macmillan English Dictionary
new edition - nové vydanie

Anglický výkladový slovník - nové vydanie

Hlavné novinky

Macmillan English Dictionary NEW EDITIONNové vydanie Macmillan English Dictionary vychádza z rovnakých princípov, z ktorých pôvodné vydanie získalo dve prestížne ocenenia.

Hlavnou vlastnosťou je farebné odlíšenie frekventovaných, a teda pre študenta dôležitých slov, a menej bežných slov, ktoré stačí poznať iba pasívne.

Synonymický slovník

S novým vydaním sa študentom a učiteľom teraz dostáva do rúk tiež thesaurus - slovník synoným, antoným a slov príbuzných. Thesaurus je súčasťou Macmillan English Dictionary CD-ROM a ukazuje synonymá, antonymá a slová príbuzné pre každý z viac než 100 000 významov, ktoré slovník obsahuje.

Get it right - opravte si svoju angličtinu

Po novom boli do slovníka zaradené oddiely Get it right, ktoré u príslušných hesiel upozorňujú na najčastejšie chyby študentov a sú doprevádzané cvičeniami na CD-ROM. Tieto informácie boli získané z výskumu uskutočneného na veľkom počte študentov angličtiny.

ďalšie informácie»