slovníky Macmillan

Aké je nové slovo pre tento týždeň?

Prečítajte si o ňom a počúvajte tu.

Ocenenie pre slovníky Macmillan

Slovníky Macmillan získali niekoľko ocenení viac»

Pomoc s inštaláciou

Potrebujete pomoc s inštaláciou alebo spustením CD-ROM? Vyskúšajte DUW.

_

Macmillan logo

knižné vydanie

Informácie o knižnom vydaní anglického výkladového slovníka.

Knižné vydanie anglického výkladového slovníka Macmillan English Dictionary obsahuje dvojfarebne spracovanú heslovú časť. Heslá sú rozlíšené na červené - produktívna slovná zásoba - a čierne - neproduktívna slovná zásoba. viac o produktívnej a neproduktívnej slovnej zásobe »

Červené heslá sú ďalej rozlíšené hviezdičkami do 3 skupín podľa dôležitosti:

U príslušných hesiel sú vytlačené doplnkové informácie v červených rámčekoch. Ďalej slovník obsahuje:

Ilustrácie

Veľa hesiel je doprevádzaných dvojfarebnými ilustráciami pre lepšie pochopenie významu. Slovník naviac obsahuje 16 farebných strán s témami, ako sú rastliny, živočíchy, dopravné prostriedky apod.

Macmillan English Dictionary ilustrace
V strednej časti slovníka sú zaradené 3 študijné oddiely:

Improve your writing skills

V strednej časti slovníka je zaradená sekcia Improve your writing skills, určená pre všetkých, ktorí sa chcú zlepšiť v písaní. Venuje sa témam ako vyjadrenie vlastného názoru, vyjadrovanie možnosti a istoty, popis podobností a rozdielov, ale tiež gramatickým témam, ako sú členy, počítateľné a nepočítateľné podstatné mená alebo pravopis.

Expand your vocabulary

Ďalší oddiel v strede slovníka slúži k rozšíreniu slovnej zásoby z vybraných tematických okruhov, napr.: slová označujúce komunikáciu, vyjadrovanie pocitov alebo slovesá pohybu.

Language Awareness

Posledná časť stredného oddielu sa venuje jazykovým javom, ako sú idiómy, tvorenie slov, kontext a organizácia textu, tradičný a nový pohľad na jazyk (lexical priming). Tento oddiel je písaný jazykom zrozumiteľným aj nelingvinistom a prináša zaujímavé informácie aj bežným študentom angličtiny.

ďalšie informácie»