slovníky Macmillan

Aké je nové slovo pre tento týždeň?

Prečítajte si o ňom a počúvajte tu.

Ocenenie pre slovníky Macmillan

Slovníky Macmillan získali niekoľko ocenení viac»

Pomoc s inštaláciou

Potrebujete pomoc s inštaláciou alebo spustením CD-ROM? Vyskúšajte DUW.

_

Macmillan logo

Macmillan English Dictionary new edition

Hlavné vlastnosti výkladového slovníku.

Macmillan English Dictionary anglický slovníkMacmillan English Dictionary je anglický výkladový slovník pre stredne pokročilých a pokročilých študentov a učiteľov angličtiny so slovníkom typu thesaurus na CD-ROM. Ukazuje a vysvetľuje, kedy a ako sa slová správne používajú. Je nezameniteľný pre všetkých, ktorí chcú písať a hovoriť prirodzenou angličtinou bez chýb.

Je slovník naozaj pre mňa?

Slovník je určený pre študentov angličtiny. Je písaný jednoduchým jazykom, aby ste ho mohli ľahko používať. Pozrite sa, ako je spracované heslo doctor, a sami sa presvedčite, či informáciám rozumiete.

Ako to funguje?

Červené a čierne slová

Angličtina používa viac ako 750 000 slov. Ľudia, ktorí používajú angličtinu, ako rodný jazyk používajú iba 7 500 slov. Týmto slovám hovoríme produktívna slovná zásoba. Ostatné slová patria do neproduktívnej slovnej zásoby. Ich významu rozumieme, ale sami ich bežne nepoužívame.

Výskum dokázal, že 7 500 slov je ten správny počet slov, ktoré by si mal študent angličtiny snažiť si osvojiť a vedieť ich aktívne používať, ak sa chce považovať za pokročilého anglicky hovoriaceho študenta. Týmito slovami je tvorených 90 % každého anglického textu.

Macmillan English Dictionary slovníkové heslo

Macmillan English Dictionary vám pomáha tak, že 7 500 najdôležitejších slov je vytlačených červeným a označených tromi, dvomi alebo jednou hviezdičkou, čo umožňuje okamžite identifikovať najdôležitejšie, veľmi dôležité a dôležité slová. Menej pokročilý študent sa tak môže rozhodnúť, ktoré slová sa musí naučiť hneď a ktoré sa stačí naučiť, až keď bude pokročilejší.

Zostávajúce desiatky tisíc slov sú vytlačené čiernou a predstavujú pre študentov iba pasívnu slovnú zásobu, ktorú nemusia aktívne ovládať.

Pretože sú červené slová pre študentov najdôležitejšie, obsahujú oveľa podrobnejšie a obsiahlejšie informácie.

  • slová patriace do neproduktívnej slovnej zásoby sú popísané stručne, avšak jasne, uvedený je aj príklad použitia, popr. tiež odvodené slová
  • 7 500 najdôležitejších slov je označených červenou farbou a rozdelených do 3 skupín po 2  500 slov podľa frekvencie použitia
  • úvodné MENU vám pomôže orientovať sa v heslách s viacerými význammi
  • väzby a ustálené spojenia sú zdôraznené
  • definície slov sú napísané pomocou iba 2 500 najpoužívanejších slov v angličtine, čo zaručuje zrozumiteľnosť aj pre menej pokročilých študentov
  • uvedené sú aj predložky spájajúce sa so slovom
  • nájdete aj význam v americkej angličtine
  • idiomatické použitie, príklady sú uvedené kurzívou
  • zoznam slov, ktoré sa často s heslom používají (tzv. kolokácie), vám pomôže ľahko a správne obohatiť svoju angličtinu

ďalšie informácie»