slovníky Macmillan

Aké je nové slovo pre tento týždeň?

Prečítajte si o ňom a počúvajte tu.

Ocenenie pre slovníky Macmillan

Slovníky Macmillan získali niekoľko ocenení viac»

Pomoc s inštaláciou

Potrebujete pomoc s inštaláciou alebo spustením CD-ROM? Vyskúšajte DUW.

x x x

Macmillan logo

Macmillan School Dictionary

potrebný všade, kde výučba prebieha v angličtine

anatómia l astronómia l biológia l ekonómia l fyzika l geografia l geológia l hudba l chémia l jazykoveda l matematika l náboženstvo l prírodné vedy l sociológia l umenie l výpočtová technika l vzdelávanie l zdraví l poľnohospodárstvo l zoológia l životné prostredie

Anglický výkladový slovník pre štúdium v zahraničí.

Macmillan School Dictionary je určený pre všetkých, ktorí potrebujú správne hovoriť a písať pri výučbe školských predmetov v angličtine, napríklad na anglických a bilingválnych gymnáziách v ČR alebo pre štúdium na stredných školách v zahraničí (v Spojených štátoch alebo Veľkej Británii).

Macmillan School Dictionary vychádza z Macmillan Essential Dictionary, slovníka pre stredne pokročilých študentov angličtiny. Je písaný jednoduchým jazykom tak, aby cudzinec, pre ktorého je angličtina cudzím jazykom, bez problémov porozumel všetkým informáciám. Slovník vysvetľuje a na príkladoch ukazuje, kedy a ako sa slová správne používajú.

V porovnaní s Macmillan Essential Dictionary bol naviac položený zvláštny dôraz na informácie o slovách súvisiacich s jednotlivými školskými predmetmi. Tieto slová boli doplnené do slovníka a popísané informáciami o obore, ku ktorému sa vzťahujú.

U niektorých obecných slov, napr. charge - poplatok, môže jeden ich význam byť odborný charge - (elektrický) náboj. Aj v týchto prípadoch bola definícia z Macmillan School Dictionary upresnená a príslušný význam označený názvom oboru, aby študenta upozornil na odborné použitie slova.

Porovnajte, ako je heslo chalk spracované v obidvoch slovníkoch:

Macmillan Essential Dictionary

Macmillan School Dictionary

pre bežné použitie celkom postačuje informácia, že sa jedná o druh kameňa bielej farby

študent zemepisu pri výučbe prebiehajúcej anglicky ocení informáciu o zložení a typu horniny

Veľa hesiel je doplnených ilustráciami s popisom zohľadňujúcim odborné použitie slova.

ďalšie informácie »