slovníky Macmillan

Aké je nové slovo pre tento týždeň?

Prečítajte si o ňom a počúvajte tu.

Ocenenie pre slovníky Macmillan

Slovníky Macmillan získali niekoľko ocenení viac»

Pomoc s inštaláciou

Potrebujete pomoc s inštaláciou alebo spustením CD-ROM? Vyskúšajte DUW.

x x x

Macmillan logo

Macmillan English Dictionary

Anglický výkladový slovník pro studenty a učitele.

Macmillan English Dictionary je anglický výkladový slovník pro středně pokročilé a pokročilé studenty a učitele angličtiny. Ukazuje a vysvětluje, kde jak se slova správně používají. Je nezastupitelný pro všechny, kteří chtějí psát a mluvit přirozenou angličtinou bez chyb.

Macmillan English Dictionary v číslech
  100 000   hesel  
  80 000   příkladů použití  
  7 500   červeně značených nejfrekventovanějších slov (aktivní slovní zásoba rodilého mluvčího)  
  2 500   základních slov použitých v definicích zaručují srozumitelnost  
  1 000   ilustrací  
  16   plnobarevných stran obrázkového slovníku (černobíle u verze ISE)  
• PIŠTE A MLUVTE BEZ CHYB! • SNADNÉ! •

Je slovník opravdu pro mě?

Slovník je určen pro studenty angličtiny. Je psán jednoduchým jazykem, abyste jej mohli snadno používat. Podívejte se, jak je zpracováno heslo doctor, a přesvědčte se, že informacím rozumíte.

Jak to funguje?

Angličtina používá více než 750 000 slov. Rodilý mluvčí však využívá jen 7 500 z nich. Těmto slovům říkáme produktivní slovní zásoba. Zbývající slova patří do neproduktivní slovní zásoby. Jejich významům rozumíme, ale sami je v řeči běžně nepoužíváme.

Macmillan English Dictionary vám pomáhá tak, že červeně zvýrazňuje 7 500 produktivních slov. Víte tedy, která slova jsou pro vás důležitá. U těchto slov vám poskytne maximum informací o významu a použití v různých situacích a rozličných gramatických strukturách. Neproduktivní slovní zásoba slouží k porozumění, proto jsou hesla pojednána stručně, ale vždy jasně a výstižně.

Highly Commended, ESU AwardVítěz Duke of Edinburgh English-Speaking Union Award pro rok 2002 za nejlepší a nejpřínosnější dílo v oblasti výuky angličtiny jako cizího jazyka.

Prohlédněte si heslo ze slovníku

slova patřící do neproduktivní slovní zásoby jsou pojednána stručně, avšak jasně, uveden je i příklad použití, popř. také odvozená slova
7 500 nejdůležitějších slov je značeno červeně a rozděleno do 3 skupin po 2  500 slovech podle frekvence použití
úvodní MENU vám usnadní orientaci v heslech s mnoha významy


vazby a ustálená spojení jsou zdůrazněna

n
definice slov jsou napsány pomocí pouze 2 500 nejpoužívanějších slov v angličtině, což zaručuje srozumitelnost i pro méně pokročilé studenty


n
uvedeny jsou i předložky pojící se slovem

najdete i význam v americké angličtiněidiomatická použití, příklady jsou uvedeny kurzívou
seznam slov, která se často s heslem používají (tzv. kolokace) vám pomůže snadno a správně obohatit svoji angličtinu

další informace >>>