Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Big Bugs

Elisend Papiol a Maria Toth

Učebnica je určená na výučbu anglického jazyka v 3. a 4. triede základnej školy.

Učebnice angličtiny Big Bugs a Little Bugs získali ocenenie British Council Innovation Award 2006.

Skladá sa z knihy pre žiaka, pracovného zošita, metodickej príručky, obrázkových kariet, kariet s príbehmi, nahrávky na kazete alebo CD a kariet so slovnou zásobou.

Učebnica používa story-based approach (výučba pomocou príbehov) a je zameraná na výučbu a rozvoj komunikatívnych schopností. Neobmedzuje sa teda len na výučbu slovnej zásoby a pesničiek a riekaniek, ale na rozvoj schopnosti aktívne komunikovať v cudzom jazyku a reagovať na otázky a pokyny.

Učebnica je 4dielna, a i keď bežné školy využijú len 2 diely, je vhodná i pre školy s rozšírenou výučbou jazykov, kde môžu použiť aj 3. a 4. diel. Pre výučbu od 5. triedy doporučujeme používať niektorú z učebníc pre 2. stupeň ZŠ, napríklad učebnicu Tempo.