Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Cheeky & Cheeky Monkey 1 a 2

Kathryn Harper and Claire Medwell

Cheeky Monkey logo
učebnica angličtiny Hello Cheeky Monkeyučebnica angličtiny Cheeky Monkey 1učebnica angličtiny Cheeky Monkey 2

Učebnica angličtiny pre najmenšie deti od 3 do 5 rokov.

Cheeky MonkeyCheeky Monkey je celkom trojdielna učebnica angličtiny pre deti v materských školách a kurzoch jazykových škôl. Učebnicu doprevádzajú postavičky opičky Cheeky Monkey, lva Roryho a ich priateľov Toma a Ellie.

Metodika používaná v učebnici Cheeky Monkey

Učebnica založená na dvoch konceptoch: story-based approach (výučba pomocou príbehu) a TPR (Total Physical Response – zapojenie motorickej aktivity do procesu osvojovania jazyka). Cheeky's jungle gym vychádza práve z týchto prístupov, kedy sa deti učia pomocou aktivít, tančekov a hudobných hier. Osvojovanie angličtiny začína rozvojom receptívnej zložky jazyka a až po zvládnutí tejto zložky sa pristupuje k rozvoju produktívnej zložky jazyka.

Učebnica má celkom 3 diely. V závislosti na veku detí môže učiteľ začať dielom Hello Cheeky alebo Cheeky Monkey 1.

učebnica angličtiny Hello Cheeky MonkeyHello Cheeky

 • učebnica pre deti od 3 rokov
 • deti si osvojujú angličtinu pomocou príbehov a pesničiek
 • učia sa osvojiť si rytmus jazyka a výslovnosť
 • rozvíja sa predovšetkým receptívna stránka jazyka
 • stiahnite si obsah učiva
učebnica angličtiny pre deti Hello Cheeky
stránka z učebnice Hello Cheeky

učebnica angličtiny Hello Cheeky Monkey

Cheeky Monkey 1

 • pre deti od 4 rokov
 • tento diel je možné použiť aj pre začiatočníkov
 • pomalý postup, pomaly sa vyvíja rozprávanie
 • do učebnice vstupuje postava lva Roryho
 • deti si osvojujú základné gramatické štruktúry, farby a čísla 1 – 5 apod., presný obsah učiva si môžete stiahnuť

učebnica angličtiny Hello Cheeky MonkeyCheeky Monkey 2

 • pre deti od piatich rokov
 • v tomto diely sa už pristupuje ako k receptívnemu, tak produktívnemu jazyku
 • pracovné listy precvičujú počítanie a kognitívne aktivity
 • obsah učiva si môžete stiahnuť

Stiahnite si obsah učiva z učebnice Cheeky Monkey 1 a 2.

Súčasti učebnice

Pupil's Book

Cheeky Monkey press-outcheeky monkey multi romKniha pre žiaka obsahuje:

 • nálepky - ich správnym nalepením deti vyjadrujú porozumenie
 • press-outs - stačí vybrať zo stránky bez nutnosti strihania nožničkami
 • Multi-ROM plný aktivít pre každú lekciu. Na MULTI-ROMe nájdete tiež pesničky z učebnice, ktoré sú sprevádzané mimikou a gestami pre uľahčenie porozumenia a pre motiváciu k pohybu
 • šesť lekcií rozdelených vždy do siedmich oddielov
 • v učebnici sú tiež začlenené lekcie vzťahujúce sa k jednotlivým sviatkom
 • listy sú perforované a je ich teda možné ľahko vytrhnúť a používať postupne, aby sa deti mohli sústrediť na práve preberané učivo. Listy ja možné potom jednoducho vložiť do viazača
 • aktivity s nálepkami precvičujúcimi slovnú zásobu

Busy Book

Voliteľný pracovný zošit obsahuje

 • ďalšie pracovné listy, ktoré umožňujú školám s väčším počtom hodín angličtiny ďalšie precvičovanie.
 • pre každú lekciu je začlenená ďalšia pesnička.

Teacher's Book

Metodická príručka pre učiteľov obsahuje

 • podrobné pokyny, ako pracovať s učebnicou, a to ako pre Pupil’s Book, tak pre Busy Book. K aktivitám uvádza úvodné a následné aktivity, aby boli dodržané správne metodické postupy.
 • radu fotokopírovateľných materiálov
 • tri ďalšie fotokopírovateľné pracovné listy pre každú lekciu
 • Minicards – kartičky pre hry, ktoré opakujú slovnú zásobu
 • listy rodičom vysvetľujúce, čo a ako sa deti na hodinách učia.
 • radu materiálov na hodnotenie detí vrátane tzv. Child's report
 • štvorročné vysvedčenie určené pre rodičov.
 • A Class progress report.
 • špeciálnu sekciu Teacher talk, ktorá obsahuje zoznam užitočných fráz pre použitie v triede.

Bábka Cheeky Monkey

bábka Cheeky MonkeyBábka je určená pre učiteľov pre využitie behom hodiny. Deti na hodine rozprávajú "s bábkou ", nie s učiteľom (bábka ich zdraví, učí ich nové veci apod.), a tak majú menšie zábrany v komunikácii. Podrobné pokyny, kedy a ako použiť bábku, sú uvedené pri príslušných cvičeniach v metodickej príručke.

Play mat

Play mat je podložka na hranie s motívom mapy mesta s vyobrazením ulíc, domov a obchodov. Podrobné pokyny, kedy a ako ich použiť, sú uvedené pri príslušných cvičeniach v metodickej príručke.

 • Deti ju využívajú behom story time a circle time.
 • Vďaka použitiu tejto podložky deti zapoja hmat, podložka tiež umožňuje zaujímavo meniť činnosti v priebehu hodiny a udržať tak pozornosť detí.
Cheeky Monkey podložka play mat
podložka Play mat pre prácu s učebnicou angličtiny Cheeky Monkey

DVD & Photocopiable CD

DVD je určené pre učiteľov. Obsahuje videá s príbehmi, kde vystupuje Cheeky Monkey, a slúži aj ako inšpirácia pre učiteľov. Z  DVD je tiež možné vytlačiť ďalšie kopírovateľné materiály.

Busy Book Flashcards

Obrázkové karty určené k prezentácii, výučbe, precvičovaniu a opakovaniu slovnej zásoby, zobrazujú slovnú zásobu z učebnice na laminovaných kartách určených k opakovanému použitiu ako učiteľom tak aj deťmi. Presné použitie je detailne popísané v metodickej príručke pri príslušných aktivitách.

Story cards

Laminované karty určené k prezentácii a prácou s príbehmi po jednotlivých epizódach. Presné použitie je detailne popísané v metodickej príručke pri príslušných aktivitách.

Class Audio CDs

Obsahuje všetky nahrávky k učebnici Cheeky Monkey.

Cena

Cenu učebnice angličtiny pre deti Hello Cheeky a Cheeky Monkey nájdete v cenníku.