Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Code B1, B1+ a B2

Učebnica pre prípravu na maturitu

Code BlueCode Green Code red

Trojdielna učebnica pre tínedžerov s ročným prístupom na e-learningový kurz, ktorá pripravuje na medzinárodné skúšky a tiež na maturitnú skúšku, výber tém je zvlášť vhodný na ústnu maturitnú skúšku

  • 12 tematických lekcií, po každej druhej lekcii nasleduje opakovanie
  • Integrálne rozvíja všetky jazykové zručnosti (reading, listening, speaking, writing) – cvičenia sú podobné ako na skúškach
  • Dôležitou súčasťou je tematické budovanie lexiky, slovotvorba a frázové slovesá
  • pracovný zošit, okrem cvičení, obsahuje aj sekciu „Can do“ - portfólio a šesť extra lekcií na báze CLIL
  • k dispozícii sú dve verzie pracovných zošitov, Workbook + CD Pack a Workbook Plus + MPO + CD Pack. Vo Workbook Plus je aj internetová podpora na www.macmillanpracticeonline.com. Nájdete tam stovky cvičení na gramatiku, slovnú zásobu a výslovnosť a ďalším komponentom je software na interaktívnu tabuľu
  • na konci učebnice nájdete časti Words to know (zoznam slovnej zásoby z lekcií), Writing database (návody ako napísať príbeh, list, esej, správu) a speaking database (frázy pre rôzne situácie)

 

Pozrite si obsah a ukážkové stránky z učebnice Code B1:

 

 

Komponenty:

Student's Book, Workbook + CD Pack, Workbook Plus + MPO + CD Pack s predplatenyým prístupom na e-learning, Teacher's Book & Test CD (upravovateľné testy), Class Audio CD, CODE Digital (na Interaktívnu tabuľu)

 

stiahnuť

Stiahnite si obsahy učebníc vo formáte pdf

Code B1+

Code B2