Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

500 Activities for the Primary Classroom

500 Activities for the Primary Classroom

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Communicate

Kate Pickering

Učebnica angličtiny určená na zdokonaľovanie posluchových a konverzačných schopností študentov stredných škôl.

Communicate 1Communicate 2

Communicate je dvojddielna učebnica angličtiny, ktorá buduje posluchové a konverzačné schopnosti stredoškolákov na úrovni B1 pomocou video aktivít.

Preberané témy pomôžu študentom pripraviť sa na posluchovú a ústnu časť základnej úrovne štátnej maturity. Ďalej im umožní orientovať sa v súkromnom aj spoločenskom živote a v školskom aj pracovnom prostredí v anglicky hovoriacich krajinách.

Video materiály interaktívnym spôsobom zoznamujú študentov so všetkými aspektami života vo Veľkej Británii.

Prvý diel obsahuje 15 lekcií. Piata, desiata a pätnásta lekcia opakujú látku predchádzajúcich štyroch lekcií. Posledná stránka každej lekcie opakuje slovíčka a frázy z danej lekcie. Na konci učebnice se nachádza osem DVD kvízov a zoznam slovíčok ku všetkým lekciám.

Druhý diel obsahuje 12 lekcií. Piata a desiata lekcia sú opakovacie. Na konci učebnice je dvanásť pracovných listov k aktivitám na DVD a zoznam slovíčok.

Súčasti učebnice (platí pre obidva diely)

Študent potrebuje:

  • Student's Coursebook (iba učebnica) ALEBO
  • Student's Coursebook Pack (učebnica + audio CD + DVD s videonahrávkami)

Učiteľ potrebuje:

  • Student's Coursebook + Teacher's CD-ROM and DVD Pack (metodické pokyny, testy vrátane posluchových cvičení, kľúč ku cvičeniam, posluchové cvičenia využiteľné na hodinách s možnosťou prehrávania na počítači, ich prepisy, DVD s videonahrávkami), ALEBO
  • Student's Coursebook Pack + Teacher's Multi ROM (metodické pokyny, testy vrátane posluchových cvičení, kľúč ku cvičeniam, posluchové cvičenia využiteľné na hodinách s možnosťou prehrávania na CD prehrávači, ich prepisy).

 

stáhnout

Stiahnite si prehľad učiva

Communicate 1

Communicate 2

 

stáhnout

Stiahnite si lekcie na vyskúšanie

Communicate 1, Unit 6

Communicate 1, Unit 15