Dave Spencer na Slovensku Macmillan logoDôležité informácie

 

Príspevok MŠVVaŠ SR
na učebnice ANJ

 

bližšie informácie »

 

webinars

ELT Ideas 2016

konferencia ELT Ideas

 

pozrite si fotky
z 12 konferencie
v Ružomberku »

The 2016
Shakespeare
Competition

 

Shakespeare Competition

 

Bližšie informácie »

Všímajte si aktuálne ponuky nášho distribútora

 

Albion Books

Albion Books »

 

Onestopenglish

 

onestopenglish

 

Kopírovateľné pracovné listy pre výučbu
angličtiny »

Učebnica pre
3. až 9. ročník

učebnica English World

viac informácií »

Mohlo by vás zaujímať

Macmillan na Facebooku Spojte sa s nami
na Facebooku

 

Footprints

Carol Read

Učebnica angličtiny pre jazykové školy, pre deti vo veku 8 - 12 rokov.

Učebnica angličtiny pre deti FootprintsUčebnica angličtiny pre deti Footprints 2 Učebnica angličtiny pre deti Footprints 3Učebnica angličtiny pre deti Footprints 4

Túto nádherne ilustrovanú učebnicu angličtiny pre deti napísala Carol Reed, autorka úspešných učebníc Hello Robby Rabbit, Little Bugs a Big Bugs. Carol Read je tiež autorkou bestselleru 500 Activities for the Primary Classroom.

Učebnica angličtiny pre deti Footprints je určená deťom vo veku 8 - 12 rokov. Zámerom bolo vytvoriť učebnicu pre skupiny detí s lepšou znalosťou angličtiny. Preto je učebnica vhodná hlavne pre detské kurzy jazykových škôl zamerané na upevnenie a rozšírenie učiva preberaného na základnej škole.

Hlavné vlastnosti učebnice

 • príbehy tvoria silný prvok v každej lekcii a sú sprevádzané hádankami, ktoré vedú žiakov k rozlúšteniu záhady a k ďalšej epizóde príbehu v nasledujúcej lekcii
 • tematicky sa učebnice vyvíjajú s deťmi, vyššie diely sú prispôsobené vyššiemu veku detí
 • učivo odráža požiadavky ERR a medzinárodných skúšok pre deti Cambridge YLE Tests
 • učebnicu sprevádza rada doplnkových kopírovateľných materiálov

Pupil's Book

učebnica angličtiny footprints cd-romKniha pre žiaka obsahuje 80 farebných strán rozdelených do 9 lekcií. Každá lekcia má 8 jednostránkových častí. Naviac boli zaradené lekcie k hlavným sviatkom - Christmas, Easter, Father's Day a Mother's Day. V nižších dieloch je položený hlavný dôraz na rozprávanie a počúvanie. Cvičenia sú sprevádzané veľkým počtom nahrávok na CD. Učebnica sa zameriava aj na čítanie a písanie hneď od prvého dielu, avšak spočiatku iba na úrovni jednotlivých slov a krátkych slovných spojení.

Spoločne s Pupil's Book sú balené aj nasledujúce súčasti:

 • Songs CD - pesničky z učebnice, ktoré môžu deti počúvať doma
 • Vypočujte si nahrávky k stránkam, ktoré si môžete stiahnuť nižšie:
  Unit 2 - Song
  Unit 2 - Story
 • CD-ROM - interaktívny multimediálny vyučovací program, ktorý možno použiť aj na interaktívnej tabuli; zoznámte sa s obsahom CD-ROM prostredníctvom Guided Tour
 • Portfolio Booklet - Európske jazykové portfólio doprevádzajúce učebnicu Footprints
stáhnout

Stiahnite si

stránky z učebnice Footprints 1 Pupil's Book

 

učebnica angličtiny pre deti Footprints

Activity Book

Pracovný zošit obsahuje 96 strán aktivít k precvičeniu jazykových zručností. Organizácia pracovného zošitu odráža štruktúru knihy pre žiaka, takže žiaci ľahko nájdu príslušné aktivity. Activity Book tiež obsahuje obrázkový slovník a vystrihovanky hlavných postáv príbehu z učebnice, ktoré sa využívajú pri vyučovaní.

Teacher's Book

Metodická príručka obsahuje prehľad učiva, podrobné pokyny pre predvádzanie jednotlivých aktivít v učebnici a riešenie úloh. Súčasťou sú tiež kopírovateľné vystrihovačky, z ktorých si deti vyrábajú pomôcky k niektorým lekciám.

Finger Puppets

Dve malé bábky, ktoré sa navliekajú na prsty, sú vynikajúcim riešením, pretože umožňujú učiteľovi na hodine pracovať bez toho, aby musel bábkyopakovane nasadzovať, môže ich mať na ruke celú hodinu a nebránia mu v práci.

Bábky motivujú deti ku komunikácii a využívajú sa pri mnohých aktivitách a tiež pri demonštrácii párových aktivít. Presné návody, ako ich používať, sú uvedené v Teacher's Book pri príslušných cvičeniach a tiež v sekcii Twenty ways to use the finger puppets v Teacher's Book.

Flashcards a Wordcards

Obrázkové karty pre vyučovanie slovnej zásoby aj pre použitie pri vyučovaní komunikácie. Sú potrebné pre prácu s učebnicou.

Presné návody, ako ich používať, sú uvedené v Teacher's Book pri príslušných cvičeniach.

Tests and photocopiable resource CD-ROM pack

Je určený pre učiteľov, obsahuje testy, doplnkové kopírovateľné materiály, cvičné testy k skúškam YLE a hodnotiace listy. CD-ROM obsahuje tiež listy pre rodičov, ktoré deti donesú rodičom pred začiatkom každej lekcie, aby rodičia mohli sledovať vyučovanie svojich detí.